Produktionslyftet borde vara ännu tuffare

Artikel · 2016-06-29

Sedan starten har Produktionslyftet regelbundet genomfört vad vi kallar reflektionsdagar, där medarbetare från alla funktioner i programmet – coachning, kommunikation, utbildning, ledning – samlas för inspiration, erfarenhetsutbyte och uppdateringar av processer och material. I år samlades vi den 16-17 juni …

Läs mer

De sprider Lean med trygghet

Artikel · 2016-05-25

Visst är det bra att Produktionslyftets kan redovisa goda effekter hos deltagande företag. Ännu bättre är det när företagen själva berättar om sina erfarenheter och rekommenderar andra till Produktionslyftet. Bäst är det när personer från tidigare Produktionslyftsföretag börjar på andra …

Läs mer

Från regionalt initiativ till ett riktigt lyft

Artikel · 2016-04-28

Från att ha varit ett företag för litet för Produktionslyftet har de fördubblat sin personalstyrka, förvärvat grannföretaget och investerat 55 miljoner kronor – samtidigt som de visar svarta siffror. Ovanpå allt detta har de genomfört en imponerande Lean-resa. Välkommen till …

Läs mer

Det är proffs vi möter därute

Artikel · 2016-03-31

Inom Produktionslyftet finns det en grupp individer som i mångt och mycket arbetar i det fördolda – förutom för de företag som de är engagerade i. Vi talar förstås om våra Lean-coacher, de som arbetar ”på fältet”. Vi valde ut …

Läs mer

Autoadapt har gjort Lean-arbetet till sitt eget

Artikel · 2016-02-25

Autoadapt AB i Stenkullen har sedan starten varit lite av ett ”eget” företag inom Produktionslyftet. Deras verksamhet är speciell och kundnära – de anpassar bilar för personer med särskilda behov – och de har i förhållande till sin storlek utbildat …

Läs mer

”Vi har frigjort energin i bolaget”

Artikel · 2016-01-28

Nilsson Special Vehicles AB i Laholm medverkade i Produktionslyftet från juni 2013 till december 2014. Nu genomför de sin andra period med programmet, denna gång med fokus på produktutveckling. Vi besökte det framgångsrika bolaget i januari 2016 i vår serie …

Läs mer

”Vi var optimister … Hur svårt kan det vara?”

Artikel · 2015-12-17

Anderssons Mekaniska i Skillingaryd har nyligen avslutat sitt arbete med Produktionslyftet. De har varit ett av de mindre företagen som genomgått hela programmet och vi besökte dem för att stämma av hur de ser tillbaka på arbetet, vilka utmaningar de …

Läs mer

Vikten av en kritisk massa för förståelse och samsyn

Artikel · 2015-11-26

En viktig del av Produktionslyftets upplägg är utbildningen i Lean produktion på 7,5 högskolepoäng. Just kombinationen mellan praktisk coachning med teoretiska inslag och teoretisk utbildning med praktiska inslag gör att programmet skiljer sig från andra satsningar. I början av november …

Läs mer

”Det är samverkan som leder till framgång, inte den individuella insatsen”

Artikel · 2015-10-29

I början av oktober avslutade Brogren Industries officiellt sitt arbete med Produktionslyftet. Företaget har haft en bitvis tuff men samtidigt väldigt intressant resa, där en viktig aspekt har varit den inriktning de haft mot arbetsmiljö genom stöd från AFA Försäkring. …

Läs mer

Starten för en kulturförändring

Artikel · 2015-09-24

Öhlins Racing avslutade Produktionslyftet 2013 och i sensomras återbesökte vi dem för att reflektera kring deras Lean-resa. Besöket sammanföll med uppstarten av en andra omgång med Produktionslyftet, denna gång med fokus på utvecklingsprocessen. Detta är den 18e artikeln i vår …

Läs mer

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer