”Det här känns bra”

Artikel · 2018-03-29

Hos Herman Andersson Plåt AB provade vi något nytt och följde med deras Lean-coach Martin Johansson under en coachningsdag mitt i deras 18-månadersresa med Produktionslyftet – och hur intressant var inte det!

Läs mer om Herman Andersson Plåts resa

Efter fem år håller styrgruppen fortfarande takten

Artikel · 2018-02-28

Smurfit Kappa i Piteå avslutade sin 18-månadersresa med Produktionslyftet i mitten av 2014 och har sedan dess stått inför utmaningen att driva arbetet vidare enligt den strategi som då lades. I mitten av februari 2018 fick vi möjlighet att göra ett återbesök och träffade då VD Per Swärd och kvalitetschef Marianne Tollander.

Läs om Smurfit Kappas Lean-resa

Flödeseffektiv automation för mindre företag

Artikel · 2018-01-31

Ett hett område idag är möjligheten att utnyttja automation även för mindre och medelstora företag (SMF). I samverkan med Innovatum i Trollhättan och Högskolan Väst genomförde Produktionslyftet mellan september 2017 och januari 2018 ett första Startprogram med tema flödeseffektiv automation, speciellt riktat mot SMF.

Läs artikeln om Startprogrammet

Målsättning: Bästa arbetsgivaren i Nordanstig

Artikel · 2017-12-21

Gränsfors Bruk är på många sätt en ovanlig arbetsplats. Här är inget automatiserat, det finns en människas tanke och arbete bakom varje produkt. Mycket av kunskapen är känsla – att jobba länge, känna sig fram och lära sig hur maskinen låter ligger till grund för arbetet. Vad kan Lean tillföra en sådan verksamhet?

Läs artikeln om Gränsfors Bruk

”Det måste finnas balans i allt”

Artikel · 2017-11-30

När OilQuick i Hudiksvall hörde talas om Produktionslyftet tänkte de att en sådan satsning skulle stärka utvecklingsföretagets förmåga att fortsatt bo och verka på orten. Att det dessutom skulle leda till att de blev ett produktionsföretag var inte vad de hade planerat.

Läs artikeln om OilQuick

Överträffade förväntningar med Lean produktutveckling

Artikel · 2017-10-31

Morakniv AB genomgick en 18-månaders resa med Produktionslyftet med start redan 2011, då under namnet Mora of Sweden. Fyra år senare valde de att söka sig till Produktionslyftets fördjupningsprogram, denna gång med fokus på produktutveckling – och med ett imponerande resultat!

Läs artikeln om Morakniv

Ser energi som ett slöseri bland andra

Artikel · 2017-09-29

Den som står inför stora utmaningar brukar ofta skärma av sig och fokusera på det inre arbetet. Det gäller dock inte FOV Fabrics. De mötte sina energi- och produktionsutmaningar genom att engagera sig i helt nya program – EEnet och Produktionslyftet – och med facit i hand var det ett ovanligt klokt beslut.

Läs artikeln om FOV Fabrics

Lean som förändringsstöd och motståndskraft

Artikel · 2017-08-30

FM Mattsson Mora Group AB har precis initierat en nysatsning där de under en treårsperiod ska halvera ledtiderna i produktionen, liksom tiden från produktidé till lansering. Här ”återanvänder” de etablerade kunskaper från det tidigare Lean-arbetet vilket ger dem en kortare startsträcka.

Läs artikeln om FM Mattsson Mora Group

ÅterProdukt – en grund för nya affärsmodeller

Artikel · 2017-06-27

Återtillverkning är en industriell process där begagnade produkter återställs i ett flertal processteg, från inspektion och demontering till reparation och testning. ”ÅterProdukt” är ett projekt inom det strategiska innovationsprogrammet Produktion2030s som inspirerats av både Lean-tänk och Produktionslyftets upplägg i genomförandet.

Läs mer

Partssamverkan – viktig ingrediens för lyckat Lean-arbete

Artikel · 2017-05-24

Brogren Industries är ett av tre företag, tillsammans med Autoadapt och Nolato MediTor, som varit knutna till ett projekt med fokus på arbetsmiljö inom Produktionslyftet. Projektet har finansierats av AFA Försäkring och avslutades i slutet av mars, då vi även …

Läs mer

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer