Mångfald skapar innovation och lönsamhet

Artikel · 2019-01-31

Som en del i Produktionslyftets uppdrag ingår att arbeta med de horisontella målen jämställdhet, mångfald och inkluderande arbetssätt. Vi har det med i våra egna vägledande principer och medverkar i eller stödjer dessutom andra satsningar inom området. Ett sådant initiativ är ”Kvinna i industrin” med Fordonskomponentgruppen och projektet TransMission som drivande parter.

Läs mer om ”Kvinna i industrin” här

Att ta ut en kompassriktning

Artikel · 2018-12-20

Emellanåt är det bra att ställa in kompassen, eller i alla fall stämma av så att den fortfarande pekar i rätt riktning. För Produktionslyftet är det alltid spännande att besöka ”våra” företag, se hur de utvecklats och dra lärdomar för kommande Lean-resor med nya företag. Det är också spännande och nyttigt att besöka företag med ett redan etablerat Lean-tänk och som inte har varit med i Produktionslyftet. Ett sådant företag, eller i det här fallet enhet, är Volvo Construction Equipment i Hallsberg.

Läs mer om besöket här

Flödeseffektivt hela vägen till fakturering

Artikel · 2018-11-30

DeltaNordic arbetar med lösningar inom avancerade elektriska och elektroniska system. Med ett uttalat fokus på enstycksflöde trots en komplex och varierad produktion har de på bara några år skapat en positiv trend. Visionen var att gå från köpstopp till all time high på två år – efter 18 månader var de där!

Läs mer om DeltaNordic!

Rörliga och snabba till beslut

Artikel · 2018-10-31

Damasteel AB i Söderfors tillverkar och säljer damaskusstål för knivar och dekorativa ändamål och avslutade Produktionslyftet i somras, med sina 15-talet medarbetare ett av de minsta som genomgått programmet. För många företag kan det vara en satsning som tär på resurserna, men Damasteel ser sin storlek som en fördel – idag har de etablerat ett agilt arbetssätt inom både produktutveckling och i produktionen.

Läs mer om Damasteel!

"Vi både är och har det bättre"

Artikel · 2018-09-28

Nya kunder, nya medarbetare, ny organisation, nya lokaler … Går det att göra en Produktionslyftsresa under sådana förhållanden? Avslutsmötet hos Brigo i Mölndal i slutet av augusti 2018 visade att det inte bara går, det kan rent av vara en fördel!

Läs mer om studien här!

Lärande och medarbetardriven innovation hos SMF

Artikel · 2018-08-31

I en studie av Linköping universitets och Helix Competence Centre från 2017 undersöktes hur Produktionslyftets arbete med kompetensutveckling samordnas med den dagliga verksamheten i små och medelstora företag (SMF). Med utgångspunkt i forskningen från fyra medverkande företag kunde de konstatera bättre förutsättningar för både lärande och medarbetardriven innovation och att detta bidragit till produktionsförbättringar i företagen.

Läs mer om studien här!

”Det här är inte någon bantningskur”

Artikel · 2018-06-28

När Permobils produktionsanläggning i Timrå inledde sitt Lean-arbete var produktionen det svarta fåret i företaget. Kvaliteten vår dålig, leveransprecisionen likaså, och säljbolagen i Europa önskade att de hade en bättre leverantör av elrullstolar. På fem år har de vänt skeppet och etablerat en tydlig stolthet i arbetet där ett besök på plats i anläggningen nu är en naturlig del av säljarbetet.

Läs mer om Permobils Lean-resa

Svensk förebild för global standard

Artikel · 2018-05-30

Så var det åter dags för en reflektionsartikel från ett tidigare Produktionslyftsföretag. Den här gången har vi återbesökt en för Produktionslyftet annorlunda och mer utmanande verksamhet: Kollektivtrafikoperatören Keolis med underhållsavdelningar i Stockholm. Utmaningarna har inte saknats hos företaget heller, där arbetet utmynnat i en global standard för deras underhåll: KIHM, Keolis Industrialised and Harmonised Maintenance.

Läs mer om Keolis resa

”Hos oss händer det nu!”

Artikel · 2018-04-27

Flexator i Anneberg avslutar sitt arbete med Produktionslyftet till sommaren, men redan nu ser de hur företaget och dess medarbetare utvecklats sedan satsningen inleddes. Under resans gång har de också utsetts till Årets Lean-byggare av Lean Forum Bygg – med tanke på det och ledningens starka engagemang besökte vi dem i mitten av april och möttes av ett företag som verkligen känner av förändringens vindar!

Läs mer om Flexators resa

”Det här känns bra”

Artikel · 2018-03-29

Hos Herman Andersson Plåt AB provade vi något nytt och följde med deras Lean-coach Martin Johansson under en coachningsdag mitt i deras 18-månadersresa med Produktionslyftet – och hur intressant var inte det!

Läs mer om Herman Andersson Plåts resa

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer