Partssamverkan – viktig ingrediens för lyckat Lean-arbete

Artikel · 2017-05-24

Brogren Industries är ett av tre företag, tillsammans med Autoadapt och Nolato MediTor, som varit knutna till ett projekt med fokus på arbetsmiljö inom Produktionslyftet. Projektet har finansierats av AFA Försäkring och avslutades i slutet av mars, då vi även …

Läs mer

Industri i omvandling – hur möter jag utmaningarna?

Artikel · 2017-04-27

2017 års upplaga av Business Forum arrangerades i Olofström den 15 mars med tema ”nyindustrialiseringsstrategin – kunskapslyft industrin”. Handelskammaren tillsammans med Volvo Cars, Techtank i Olofström och IUC Syd bjöd in till en kunskapsintensiv dag i industrins tecken med föreläsning …

Läs mer

Det handlar inte om mer jobb utan om bättre jobb

Artikel · 2017-03-30

Som ett av företagen med extra fokus på arbetsmiljö har Nolato MediTor deltagit i Produktionslyftets 18-månadersresa med stöd av AFA Försäkring. De ser redan resultat av arbetet och det är mjuka värden som betonas: Bättre kommunikation, ökad delaktighet och samsyn om vikten av att driva arbetet vidare är några av de tydligaste effekterna.

Läs artikeln om Nolato MediTors Lean-resa

Bercos Lean-satsning är en framgångssaga att bygga vidare på

Artikel · 2017-02-28

Påbyggnadsbranschen i Sverige har varit svårt konkurrensutsatt under en längre tid. Hos Berco i Skellefteå valde de att tillsammans med Produktionslyftet aktivt möta utmaningen med ett förändringsarbete baserat på Lean – inte bara en gång utan två. Idag har trenden …

Läs mer

Produktionslyftet – så mycket mer än 230 företag

Artikel · 2017-01-30

De företag som genomgått Produktionslyftets 18-månaders utvecklingsprogram uppvisar fantastiska resultat och det är med stolthet som vi ser på deras utveckling. Dock utgör dessa cirka 230 företag bara toppen av ett isberg – de är som sagt fantastiska men programmets …

Läs mer

”Allt vi tar tag i blir bättre”

Artikel · 2016-12-22

Den 12 december 2016 samlades närmare ett 30-tal personer inför den femte och avslutande träffen i Digilyftets pilotgrupp i Västsverige. Förutom representanter från ”arrangören” Swerea IVF, Produktionslyftet och IUC Väst samt finansiären Tillväxtverket deltog många fler än de två till …

Läs mer

”Personalen är vår verkliga styrka”

Artikel · 2016-11-29

Bror Tonsjö AB inledde sitt Lean-arbete i samarbete med Produktionslyftet under 2012. Då var det ett traditionellt verkstadsföretag med otillräcklig effektivitet och en något hög sjukfrånvaro. På några år har de förvandlats till en högeffektiv och automatiserad enhet där den …

Läs mer

Samverkan inom och mellan regionala Lean-nätverk

Artikel · 2016-10-30

I början av oktober genomförde Produktionslyftets noder i region Syd och region Småland ett gemensamt arrangemang som omfattade ett studiebesök hos Emballator Lagan Plast. Det var ett otroligt inspirerande besök, men frågan är om inte utbytet mellan regionernas olika Lean-nätverk …

Läs mer

”Att konstruera för flödet är avgörande”

Artikel · 2016-09-29

2013 inledde Milleteknik i Partille sitt arbete med Produktionslyftet. Med tanke på deras storlek tyckte vi att det var en bra idé att följa upp hur arbetet gått i företaget – de var dryga 15 medarbetare när de påbörjade arbetet, …

Läs mer

Inspirerande besök hos SMF

Artikel · 2016-08-30

Produktionslyftet fortsätter att fokusera på små och medelstora företag, SMF, en målgrupp där vi sett tydliga effekter hos de företag som medverkat. För att ytterligare lyfta detta bjöd Tillväxtverkets Björn Langbeck in representanter från Vinnova, Länsstyrelsen i Stockholm, Näringsdepartementet och …

Läs mer

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer