Inspirerat om Lean i Ljungby

Artikel · 2007-08-28

I slutet av maj arrangerade Produktionslyftet i samarbete med TEK i Halmstad och Idé & Resurscentrum ett inspirationsseminarium i Ljungby. Arrangemanget lockade ett 70-tal deltagare som fick höra både mindre och större företag berätta om sina satsningar inom Lean. Inledde …

Läs mer

Lean-fokus på produktion och personal

Artikel · 2007-06-28

I södra Sverige har ett antal företag gått samman i nätverksgrupper för att höja sin kompetens inom produktionsområdet. Ett av dessa företag är Alde i Färlöv. Trots att arbetssättet i nätverk är relativt nytt så är resultaten goda. Metodiken utgör …

Läs mer

Produktion i centrum vid samverkansmöte

Artikel · 2007-05-28

Konferensen Högskolor och Samhälle i Samverkan – HSS – har arrangerats sedan 1999 av olika högskolor runt om i landet. 2007 års konferens var den femte i ordningen och den genomfördes den 8-11 maj i Jönköping. Ett fokus och stort …

Läs mer

Strategisk satsning på Lean ger långsiktiga resultat för Spring Systems AB

Artikel · 2007-04-28

Sedan Spring Systems AB inledde sin satsning på Lean i maj 2006 har resultaten inte låtit vänta på sig. Företaget i Torsås startade sin Lean-resa innan Produktionslyftet hade kommit igång, men de utgör ett närmast perfekt exempel på arbetssättet. Om …

Läs mer

Musteri inspirerar verkstadsföretag på Österlen

Artikel · 2007-03-28

I södra Sverige har ett antal företag gått samman i nätverksgrupper för att höja sin kompetens inom produktionsområdet. Arbetssättet är relativt nytt, men resultaten är goda. Företagen, från flera olika branscher, utgör bra exempel på hur den nya satsningen Produktionslyftet …

Läs mer

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer