Lean med tradition och stolthet

Artikel · 2008-03-28

Som leverantör till fordonsindustrin är Kockums Maskin vana vid kunder med mycket höga krav. Traditionellt har de varit stora leverantörer till fordonsindustrin och de har också utvecklats i takt med fordonstillverkarna. De var tidigt ute i arbetet med kvalitets- och …

Läs mer

Tillväxt med Lean-tänk från start

Artikel · 2008-02-28

Många av grundtankarna bakom Lean fanns med från start när Stefan Hörberg och Hans Petersson grundade sitt företag: Synen på medarbetare, leverantörskontakter, kundsamarbete etc. Företaget konstruerar och producerar på uppdrag industriella elsystem, kablage och testsystem, men produktionssystemet har inte riktigt …

Läs mer

Kraftansträngningen gav mersmak och utdelning

Artikel · 2008-01-28

På Johpomek AB i Osby väcktes intresset för Lean redan för några år sedan. Trots nya begrepp och angreppssätt väcktes en nyfikenhet som kom att leda till företagets första Lean-fokuserade satsningar. I och med samarbetet med Produktionslyftet har alla delar …

Läs mer

Produktionslyftet hos Toyota i Turkiet

Artikel · 2007-12-28

I Turkiet finns en av Toyotas mest framgångsrika bilfabriker. De har flera år vunnit First Quality Awards och tillverkar idag två modeller: Corolla Verso samt Auris. Följ med på ett studiebesök hos världens främsta biltillverkare! I september 2007 deltog bland …

Läs mer

Sibbhult efter Scania

Artikel · 2007-11-28

åren 2006 meddelade Scania att monteringen av växellådor skulle flyttas från Sibbhult till Södertälje. I samband med detta startade ett intensivt arbete för att behålla kvalificerad produktion i regionen, där Lean-tänket löper som en röd tråd. Den 31 oktober genomfördes …

Läs mer

Autotube – med Lean i pipeline!

Artikel · 2007-10-28

Fredagen den 19 oktober samlade Autotube AB hela sin personal för ett halvdagsseminarium med lunch. Arrangemanget var en kick-off för företagets Lean-satsning som ett av Produktionslyftets pilotföretag. Ledningen var på plats och tillsammans med Produktionslyftets representanter både förankrades och förklarades …

Läs mer

Danielson skyltar med Lean

Artikel · 2007-09-28

Ett av Produktionslyftets pilotföretag är Danielson Sverige AB med produktion på Gotland. De har sedan några år tillbaka arbetat med vissa Lean-verktyg, men vill ta sig vidare mot ett övergripande Lean-inspirerat produktionssystem. – Därför tycker jag att det känns riktigt …

Läs mer

Inspirerat om Lean i Ljungby

Artikel · 2007-08-28

I slutet av maj arrangerade Produktionslyftet i samarbete med TEK i Halmstad och Idé & Resurscentrum ett inspirationsseminarium i Ljungby. Arrangemanget lockade ett 70-tal deltagare som fick höra både mindre och större företag berätta om sina satsningar inom Lean. Inledde …

Läs mer

Lean-fokus på produktion och personal

Artikel · 2007-06-28

I södra Sverige har ett antal företag gått samman i nätverksgrupper för att höja sin kompetens inom produktionsområdet. Ett av dessa företag är Alde i Färlöv. Trots att arbetssättet i nätverk är relativt nytt så är resultaten goda. Metodiken utgör …

Läs mer

Produktion i centrum vid samverkansmöte

Artikel · 2007-05-28

Konferensen Högskolor och Samhälle i Samverkan – HSS – har arrangerats sedan 1999 av olika högskolor runt om i landet. 2007 års konferens var den femte i ordningen och den genomfördes den 8-11 maj i Jönköping. Ett fokus och stort …

Läs mer

Partner

Intressenter och finansiärer