Nyheter från Produktionslyftet

Här kan du ta del av ledartexter, artiklar och notiser som har publicerats på Produktionslyftets hemsida.

Utmaningsdriv hos Eepab

Notis · 2019-11-29

Hos Eepab i Eskilstuna pågår en vidareutveckling av produktionssystemet, ”Eepab-modellen”. Sedan de satte den ursprungliga modellen har de vuxit med nära 100 procent omsättningsmässigt och även i medarbetarantal. Styrgruppen, som är nybildad, driver en serie personalträffar där de förädlar det befintliga till nästa nivå, till version 2.0. Parallellt tränas det på utmaningsdrivet förbättringsarbete för att i framtiden kunna tackla svårare utmaningar när de lägre hängande frukterna redan skördats. Som ytterligare komplement testas också en framtida styrtavla för konstruktion/utveckling, ett koncept som bollades i gruppen och nu har ”go”. I en redan framgångsrik verksamhet är en tanke med tavlan att starkare koppla och synkronisera utveckling och produktion tillsammans. Mer information har Kalle Persson.

Bra driv i Norrhult

Notis · 2019-11-29

Trä AB KG List i Norrhult har haft sin Lean-introduktion vilket gav dem flera insikter kring behovet av rätt form av kommunikation och rätt information. Alla deltagarna var väldigt drivande och villiga att ta tag i frågorna – det är lätt att vara Lean-coach en dag som denna … Mer information har David Andersson.

Teknikworkshoppar för små och medelstora företag

Notis · 2019-11-28

I samverkan med bland annat IUC-nätverket arrangerar RISE IVF så kallade teknikworkshoppar över hela landet. Genom dessa erbjuds företag och forskare en möjlighet att mötas och utbyta kunskap och erfarenheter. Teknikworkshopparna fokuserar på intressanta och utmanande områden och baseras på resultaten från Produktion2030s projekt. Den 9 december arrangeras till exempel en teknikworkshop i Luleå kring Smart Maintenance som nämns i artikeln i månadens nyhetsbrev – hela utbudet kan du se här vilket uppdateras kontinuerligt. Mer information har Roger Lundin.

God start och högt engagemang i Skene

Notis · 2019-11-27

Faiber i Skene har fått en god start på sin förbättringsresa. I början av november genomfördes ett möte med styrgruppen för att etablera samsynen kring syftet med Produktionslyftssatsningen. Dagen omfattade även ett möte med pilotgruppen och en övning kring nuläge, önskat läge, hinder och första steg – mycket engagerade gruppmedlemmar! Mer information har Tomas Wigerfelt.

Dags att nominera till Svenska Monteringspriset 2020!

Notis · 2019-11-12

Monteringsforum meddelar att det nu går att föreslå pristagare till Svenska Monteringspriset. Det kan vara någon inom ditt eget företag eller från andra företag. Du kan även söka själv, det behöver alltså inte vara någon annan som nominerar. Det finns heller inga krav på att de nominerade ska vara medlemmar i Monteringsforum. Priset tilldelas en eller flera personer som utvecklat organisation, produkt, system, teknik, metod, verktyg, eller någon form av hjälpmedel, som utgör ett industriellt föredöme och därmed bidrar till utveckling inom monteringsområdet. Här kan du läsa om statuterna för priset. Nomineringar tas emot löpande, men  ska vara inkomna senast den 20 december 2019. Priset delas ut vid Monteringskonferensen den 11 mars 2020 på Filmhuset i Stockholm. Bilden är på 2019 års vinnare Filip Palmkvist och Robert Turesson med prisutdelare Hans Reich. Skicka din nomineringen till Daniel Gåsvaer eller Annika Nilsson – frågor besvaras av Daniel Gåsvaer.

Produktionslyftet möter medlemmarnas krav

Ledare · Aleksander Zuza · Utredare bransch- och företagsfrågor · IF Metall · 2019-10-31

Våra medlemmar är en krävande samling; med all rätt, det är deras arbetsplatser det handlar om. De företag som framgångsrikt fått med sig dem på banan har lyckats på alla plan. Som det sagts så många gånger förr så handlar det inte om att arbeta snabbare eller hårdare utan smartare.

Läs Aleksandar Zuzas ledare här

Med sikte på Lean och digitalisering i byggsektorn

Artikel · 2019-10-31

Med över 60 års erfarenhet är El‑Björn ett känt namn inom svensk byggindustri. Produktutveckling och innovationer har alltid varit deras honnörsord, något de nu tar med sig in i den digitala eran – baserat på en stabil Lean-bas naturligtvis.

Läs artikeln om El-Björn här

Stora Leverantörspriset till Bror Tonsjö

Notis · 2019-10-31

Ytterligare ett Produktionslyftsföretag har förärats ett fint pris. Det var vid Fordonskomponentgruppens (FKG) konferens Stora Leverantörsdagen som Bror Tonsjö tilldelades Stora Leverantörspriset. Företagets VD Claes Tengström fick ta emot priset ur prisutdelare Anders Williamssons hand, Vice President på Scania – som vanligt i samband med prisutdelningen var båda helt ovetandes. Rätt kul med Anders kommentar: ”Fan – de är ju leverantör till oss!” Juryn består av delar av FKGs styrelse och deras motivering löd: ”Bror Tonsjö är ett familjeägt SME-bolag med en lång tradition inom skärande bearbetning. Som vi har hört idag så är fordonsindustrin i stark förändring och där är Tonsjö en ledstjärna som förstår möjligheterna som den nya tekniken kan ge. Under senaste året så har Tonsjö gjort stora framsteg inom digitalisering av sin produktion och de har även varit öppna och behjälpliga med att dela med sig av sina erfarenheter till andra. Att vara en av Sveriges ledande inom digitalisering och samtidigt vara konkurrenskraftiga med sina produkter är en styrka som belönats med Stora Leverantörspriset.” Mer information har Birgitta Öjmertz.

Tvådagarskurs i Lean & Green

Notis · 2019-10-30

Utöka din Lean-verktygslåda med ett ”Green Kaizen”-verktyg som fungerar. Vi har idag mindre än nio år på oss att klara 1,5 gradersmålet utifrån den CO2-budget som IPCC (FNs klimatpanel) beräknat. Ny teknik och nya miljöinvesteringar är en viktig del i den samhällsomställning som behövs, men lika viktigt är det att ändra arbetssätt och beteende i vardagen och på arbetsplatsen för att minska miljöbelastningen och ta bort slöserier. Slöseri är allt som inte är nödvändigt av energi, råmaterial, utrustning, komponenter, mark, utrymme och arbetstid för att uppfylla kundens behov. Med ”gröna Lean-glasögon” så blir riskerna för skada på människa och miljö de mest onödiga och på sikt de dyraste slöserierna, inte minst för klimatet. Kursen genomförs av KTH Leancentrum i Södertälje och bland föreläsarna hittar vi forskare och praktiker från KTH och RISE IVF. Kursen rekommenderas till företag som redan gått igenom Produktionslyftet, en kort påbyggnadskurs i Lean & Green. Som ett nästa steg är tanken att bredda utbudet i Produktionslyftet. Här kan du läsa mer och även anmäla dig – har du några frågor så kontakta gärna Johanna Strömgren.

Välförtjänt pris till Produktionslyftsföretag

Notis · 2019-10-28

På den lokala näringslivsgalan, Kanngalan, i Ljungby fredagen den 11 oktober fick Dörr & Portbolaget i Vittaryd ta emot ”Swedbanks gränslösa pris” med följande motivering: ”Årets pris går till ett familjeföretag som är verksamt på en mindre ort i kommunen med försäljning över hela Sverige. Företaget har genomfört generationsskifte och tar verksamheten in i framtiden genom att involvera all personal via Produktionslyftet och har även framgångsrikt genomfört nyinvesteringar i lokaler och maskinutrustning. Tack vare detta har företaget ytterligare förbättrat produktiviteten och lönsamheten.” Mer information har Malin Erikson.

Läs mer om Dörr & Portbolaget här

Partner

Intressenter och finansiärer