Nyheter från Produktionslyftet

Här kan du ta del av ledartexter, artiklar och notiser som har publicerats på Produktionslyftets hemsida.

Stor vilja bland företagen att satsa på utveckling

Notis · 2021-03-19

IUC Sverige har intervjuat 1000 små och medelstora industriföretag över hela landet inom ramen för Robotlyftet. Rapporten ger en inblick i industrins utmaningar och möjligheter och hur Sveriges små och medelstora industriföretag egentligen påverkats av pandemin. Det stora flertalet företag, 85 procent, har ambitioner att jobba sig ur pandemin och anger att de är intresserade av olika utvecklingsinsatser inom framförallt produktionseffektivisering, automation/robotik, kompetensfrågor och digitalisering. Här kan du läsa IUC Sveriges reflektioner kring rapporten – här kan du också läsa hela rapporten. Svar på eventuella frågor har Jenny Bramell.

Lean, kultur och attraktiv arbetsplats

Notis · 2021-03-18

Hos Henjo Plåtteknik i Ljungby, ett företag inom GLS-koncernen, genomförde styrgruppen i början av mars en väl förberedd presentation för pilotgruppen. De tog upp vilka utmaningar som har identifierats, vilka principer de tror ska ta dem åt rätt håll och vikten av att arbeta med företagets kultur. Även hur kunderna ser på företaget togs upp liksom vad de kräver och förväntar sig idag och framöver. Pilotgruppen hade under resten av dagen många bra, intressanta och viktiga diskussioner kring det styrgruppen berättat med tanke på Lean, kultur och att vara en attraktiv arbetsplats. Mer information har Malin Ericson.

Svenska Monteringspriset 2021 till Lars Medbo

Notis · 2021-03-17

Svenska Monteringspriset 2021 har tilldelats Lars Medbo på Chalmers tekniska högskola. Lars har arbetat flera år med Produktionslyftet och var en av de drivande personerna bakom framtagandet av vår kurs i Lean produktion. Priset delades ut den 17 mars i samband med årets Monteringskonferens som arrangeras av Svenskt Monteringsforum. Prisutdelare var Jenny Bramell, ordförande i styrelsen för IUC Sverige AB, och Lars Oxelmark, ordförande i programrådet för FFI Hållbar produktion. Läs mer enligt nedan – mer information har Annika Nilsson.

Närmare presentation och motivering här

Vägen till lönsam produktion

Notis · 2021-03-16

MITC inbjuder den 23 mars till en djupdykning i hur den lönsamma produktionen skapas. Här får du lyssna på skarpa exempel och både se och höra kommentarer från integratörer och tillverkande bolag. Föreläsare från industri, akademi och innovationsystemet reder ut de olika delarna samt går igenom de små stegen som tar de tillverkande bolagen i rätt riktning för att kunna uppnå bättre resultat i sina verksamheter. Arrangemanget genomförs givetvis digitalt – läs mer om hela programmet här! Mer information har Niklas Olsson.

Unik inblick i en långsiktig förändringsresa

Notis · 2021-03-12

Robert Csipak är tekniker och ordföranden i lokala fackklubben på Emballator Lagan Plast AB i Ljungby sedan 2017. Företaget genomgick Produktionslyftets Utvecklingsprogram med start redan 2008, en inledande 18-månadersresa som sedan fortgått kontinuerligt. Robert ger oss här en unik möjlighet att få en inblick ur fackligt perspektiv vad arbetet verkligen har inneburit, vilka utmaningar de har mött och vilka långsiktiga effekter det har lett till.

Läs Roberts berättelse här

Förändringsarbete med automationsperspektiv

Notis · 2021-03-10

Nu lanserar Produktionslyftet i samverkan med Robotlyftet Startprogram med inriktning mot automation. Att löpande förbättra er verksamhet i den riktning framtiden fordrar kräver att du och dina kollegor investerar tid och kraft för att skapa samsyn kring era viktigaste utmaningar. Med Lean som grund arbetar vi för att öka förmågan att medvetet och hållbart driva förändring och förnyelse i den riktningen. Startprogrammen riktar sig till tillverkande små och medelstora företag som genomfört en förutsättningsstudie inom Robotlyftet, men inte gått vidare och sökt en automationscheck – information och anmälan hittar du här. Mer information har också Lars-Gustaf Gustafsson.

Missa inte vårens digitala seminarieprogram!

Notis · 2021-03-10

Vi fortsätter under våren 2021 med våra uppskattade digital inspirationsseminarier med det övergripande temat ”Kraft att förändra”. Som vi har vant oss vid så genomförs seminarierna som digitala frukostmöten, vilket har visat sig väldigt populärt.

Mer information och anmälan

Lean produktion 7,5 högskolepoäng

Notis · 2021-03-10

Denna kurs på 7,5 högskolepoäng är en del av grunden til Produktionslyftet. Vi har genomfört den sedan starten av programmet och den är obligatorisk för alla som vill genomföra vår 18-månaders utvecklingsresa. Lean består av en uppsättning principer och tekniker, vilka innefattas i verksamhetens system och processer. Dessa kan härledas till en speciell affärsfilosofi och strategi som omfattar hela organisationens verksamhet. Kursen lägger grund för fortsatta bredare och djupare studier av hur verksamheten bedrivs hos den nya generationens världsledande företag med en Lean affärsstrategi. Nästa kursstart är den 13 april i Luleå – anmäl dig här!

Resultatgenomgång och framtidsplanering

Notis · 2021-03-08

I början av mars hade Meiszners Mekaniska i Oxelösund workshoppen Utmaningar och Ambitioner med hela företaget. Dagen inleddes med att gå igenom hemuppgiften från föregående workshop i Flödeskartläggning. Som vanligt ett stort engagemang från alla deltagare och det fungerade bra att använda de digitala verktygen Zoom och Miro. Om en månad är det dags för nästa workshop, Daglig styrning. Mer information har Pernilla Hansen.

Utstakad resa mot digitalisering

Notis · 2021-03-04

I Eskilstuna har Eepab – Eskilstuna Elektronikpartner AB – haft avslut efter sin genomgång av Produktionslyftets Fördjupningsprogram. De ska i en mindre skala testa förändringsdrivet förbättringsarbete, förmofligen i någon form av pilotgrupp, och engagerat hela företaget i uppdateringen av deras handbook kring värderingar etcetera (Eepab 2.0). Företaget har som många andra drabbats hårt av corona vilket gjort att delar av arbetet blivit flyttade eller genomförts på länk, men på det hela taget har de tagit till sig de olika delarna på ett bra sätt med att få samtliga anställda med på samma nivå och stakat ut resan på vägen mot digitalisering via Digitala stambanan i samarbete med Produktion2030 och PiiA. Mer information har Niklas Olsson.

Partner

Intressenter och finansiärer