Nyheter från Produktionslyftet

Här kan du ta del av ledartexter, artiklar och notiser som har publicerats på Produktionslyftets hemsida.

Viktig plan framåt i Kvicksund

Notis · 2019-08-26

Hos Abetong i Kvicksund är strukturen på plats, daglig styrning flyter på bra i pilotområdet och på fabriksnivå. Förbättringsarbetet med problemlösning finns på plats, nästa steg är att planera in mer tid för det och prioritera det.
Spridning till fler grupper påbörjades efter semestern.
Utmanande och bra diskussioner med styrgruppen och diskussion om planen framåt vilket även inkluderar det faktum att deras nya platschef börjar i september. Mer information har Tomas Wigerfelt.

Stark tilltro i Lidhult

Notis · 2019-08-23

Hos Lidhults Kök har den nya styrgruppen verkligen visat att de tror på sig själva; på styrgruppen, på sina medarbetare och att de kommer att kunna göra ett bra utvecklingsarbete tillsammans. Det finns både driv och vilja liksom många goda tankar och idéer att bearbeta och testa, vilket är goda förutsättningar för en fortsatt bra Produktionslyftsresa! På bilden förändringsledare Robert ”Robban” Nyberg – mer information har Malin Ericson.

Från fragment till helhet i Månsarp

Notis · 2019-08-22

Hos Månsarps Svets & Maskin har de under/efter sommaren diskuterat hur Lean kan optimera flödet, där mycket handlar om att prata med och lyssna på varandra. Flödeskartläggningen gav både bra diskussioner och driv i gruppen – bra att få upp en helhetsbild så att alla ser det alla känner fragment av. Mer information har David Andersson.

Utlysning inom LIGHTer Småföretag

Notis · 2019-08-21

LIGHTer Småföretag har som syfte att utveckla små och medelstora företag (SMF) till högspecialiserade leverantörer av lättviktsteknologi åt svensk industri. Ambitionen är att mindre företag snabbt, och utan stor administration, ska få finansiering för att utveckla sina idéer i korta projekt där alla teknikområden med bäring på lättvikt är välkomna att ansöka. Projekt kan sökas i två nivåer, dels upp till 125 000 kronor (där ingen medfinansiering krävs) eller upp till 325 000 kronor (där 50 procent medfinansiering krävs). Deadline är den 18 oktober – läs mer här. Om du har några frågor så kontakta gärna LIGHTers Ann-Charlotte Borggren.

Smart & proaktivt underhåll

Notis · 2019-08-13

Inom Produktionslyftet genomför vi ett mycket uppskattat Startprogram med tema Lean-baserat underhåll. Samma kollegor från Chalmers, med Anders Skoogh i spetsen, medverkar tillsammans med RISE i Produktion2030s regi även i kursen Smart & proaktivt underhåll i samarbete med FKG. Precis som med Startprogrammet har kursen varit mycket uppskattad, bland andra av Magnus Östholm, Maintenance Engineer på Volvo Car Corporation. Mer information har Sandra Mattsson.

Läs Magnus Östholms kommentar här

Risk för mindre ramprogram?

Notis · 2019-08-08

Som vi nämnt tidigare så skriver Teknikföretagens och RISE representant i Bryssel, Charlotte Andersdotter, löpande inlägg om EUs arbete på plats. Här handlar det mindre om utlysningar eller projektansökningar, utan mer övergripande runt kommissionens verksamhet och hur EU utvecklas framåt. Det är mycket insiktsfullt och intressant, har du möjlighet så följ gärna hennes inlägg – det senaste kan du läsa här. Om du har några frågor så kan du mejla direkt till Charlotte Andersdotter.

Produktionslyft genom automation och robotisering

Ledare · Magnus Widfeldt · RISE IVF · 2019-06-28

Sedan mitten av 1970-talet företag i Sverige satsat på automation med industrirobotar i sin produktion, med ökad produktivitet och bättre arbetsmiljö som de två viktigaste drivkrafterna. Så är det fortfarande, jag får regelbundet samma svar av medarbetare i tillverkande företag; produktivitet och bättre arbetsmiljö står i fokus för investeringar i automation och robotisering.

Läs Magnus ledare här

Verktygslös produktion med digitala original

Artikel · 2019-06-28

Acron i Anderstorp inledde sin satsning med Produktionslyftet i augusti 2018 men har redan kommit långt i sitt arbete. Vi besökte dem i juni 2019 och imponerades av deras engagemang, extremt korta ledtider och helt digitala produktion.

Läs artikeln om Acron här

Lean-introduktion med engagemang och diskussion

Notis · 2019-06-28

Hos Mattsson Metal genomförde de i mitten av juni en Lean-introduktion med gruppen i pilotområdet, varmpressarna. Det var en bra dag med stort engagemang och mycket diskussioner kring det fortsatta arbetet. Dagen inleddes med att delar av styrgruppen presenterade tankarna kring företagets utmaningar och principer. Mer information har Marjo Särkimäki.

Utveckla dig med Lean ledarskap

Notis · 2019-06-27

Med start i september 2019 finns det fortfarande platser kvar till kursen Lean ledarskap på 7,5 högskolepoäng. Kursen genomförs av KTH Leancentrum i Södertälje med föreläsare från bland andra KTH, Karolinska institutet, RISE IVF, Södertälje kommun, Saab Aeronautics och AstraZeneca. Kursen är väldigt uppskattad med mycket positiva utvärderingar och spontana kommentarer: ”Mycket bra med föreläsare som har gedigen erfarenhet som linjechefer i Lean-organisationer”, ”tänk om jag kunde få fabriksledningen att gå kursen, vad mycket lättare mitt arbete hade varit då!” Intresserad? Mer information och anmälan hittar du här – mer vet även kursledare Johanna Strömgren.

Partner

Intressenter och finansiärer