Nyheter från Produktionslyftet

Här kan du ta del av ledartexter, artiklar och notiser som har publicerats på Produktionslyftets hemsida.

Produktionslyftsföretag finalist till Svenska Leanpriset

Notis · 2020-06-25

Nu har namnen på finalisterna till årets upplaga av Svenska Lenpriset presenterats, Lean Forums prestigefyllda utmärkelse. Det är med stolthet vi kan konstatera att ytterligare ett av ”våra” tidigare företag ingår i den exklusiva skaran: DeltaNordic Sweden AB i Örnsköldsvik – grattis! Övriga nominerade är Stoneridge Electronics AB och Rolf Kullengren AB. Läs mer om finalisterna här.

Lean-filosofi i Bjuv

Notis · 2020-06-24

Skruva Teknik i Bjuv har tagit till sig Lean-filosofin väldigt bra och jobbar brett i företaget. Pilotgrupperna har utvecklat ett samarbete som effektivt löser uppkomna problem i bland annat flödet och håller sina möten, daglig styrning, på ett sätt som de inte gjort tidigare. Styrgruppen och företagets gemensamma produktionstekniska förbättringsgrupp driver projektarbeten som kommer från bland andra pilotgrupperna och följs upp på visualiseringstavlor. Lean-koordinatorn, som för tillfället driver Lean-arbetet i pilotgrupperna på halvtid, känner ett stöd från styrgruppen. Fyra pilotområden har nu startats där endast en pilotgrupp återstår för att omfatta alla medarbetare i produktionen. 5S-arbetet drivs på kontinuerligt på flera arbetsplatser. Mer information har Roger Lundin.

Väl fungerande digital workshop i Nyköping

Notis · 2020-06-23

Hos Eberspächer Exhaust Technology Sweden AB i Nyköping fungerade det bra att genomföra en digital workshop. Företagets Lean-koordinator gjorde ett strålande jobb med att förbereda och hålla ihop genomförandet på plats; bra mikrofon och högtalare gjorde att de både kunde höra och höras bra. Företaget jobbar vidare i pilotområdet med fördjupad flödeskartläggningen och fokus på olika slöserier där också ett stort antal icke värdeskapande aktiviteter identifierades. Mer information har Pernilla Hanssen.

Kunskapsspridning – nytt nummer av Produktion2030s magasin

Notis · 2020-06-12

Ett nytt nummer av Produktion2030s magasin har just släppts där bland andra Produktionslyftets programdirektör Birgitta Öjmertz och Jenny Bramell, ansvarig för Produktionslyftets regionsamordning, medverkar. Läs om alla insatser som görs kring kunskapsspridning och industrins utmaningar med fokus på konkurrenskraften hos små och medelstora företag – här hittar du magasinet. Mer information har Birgitta Öjmertz.

Stort engagemang i spridningsarbetet hos Kynningsrud

Notis · 2020-06-05

Hos Kynningsrud Prefab i Uddevalla hade de i april en A3-utbildning med reella exempel och stort engagemang, vilket gav en bra start på spridningsarbetet och användning av A3 inom flera avdelningar. I slutet av maj var alla grupper igång med arbetet och en gemensam standard för uppföljningstavlor testas. Mer information har Bo Ericson.

Bra puls i Mora

Notis · 2020-06-03

Vid en distansavstämning i slutet av april hos FM Mattsson Mora Group diskuterades aktivitetsuppföljning för bättre puls. De har påbörjat arbetet med att dokumentera nya arbetssätt och arbetet flyter på bra. Under maj har projektgruppen tagit fram en handlingsplan för resurser i projektet och de arbetar med att standardisera arbetsmoment i flödet. Mer information har Marjo Särkimäki.

Stort intresse för förändringsarbete

Notis · 2020-06-01

Ingenjören, medlemstidningen för Sveriges Ingenjörer, har publicerat en artikel med rubriken ”Akut läge ökar intresset för att jobba med förändring”. Den bygger på en intervju med Produktionslyftets Lean-coach David Andersson där han menar att många företag nu visar intresse för att jobba med sitt förändringsarbete – både för att de har tid men också för att läget i många fall är akut. Läs hela artikeln här, mer information har David Andersson.

Tid för en framtidssäkrad industri

Artikel · 2020-05-28

IUC Sverige spelar en viktig roll för Produktionslyftet med fem IUC-bolag som regionala noder i programmet och det nationella samordningsansvaret för det regionala arbetet. Sedan nyår är Thomas Nilsson VD och med ett hållbarhetstänk i grunden ser han samordningen mellan Produktionslyftet och andra aktörer som en möjlighet till ett komplett erbjudande för framtidens industri, mycket med avstamp i återstarten efter Coronakrisen.

Läs mer om IUC Sverige här

Möjlighet att delta i Startprogram

Notis · 2020-05-27

Det finns ett fåtal platser kvar till Produktionslyftets Startprogram ”förändringsarbete med digitaliseringsperspektiv”. Med Lean som grund arbetar vi för att öka förmågan att medvetet och hållbart driva förändring och förnyelse och frågor kring omställning mot digitalisering kommer att vävas in i helheten. Erbjudandet vänder sig till små och medelstora företag där vi gärna ser att företaget medverkat i Kickstart innan. Insatsen riktar sig till företag som inte tidigare medverkat i Digitaliseringslyftets coachningsprogram (Indigo, KickstartGo eller Produktionslyftet 4.0). Kostnaden för företaget är 10 000 kronor där Tillväxtverket utöver detta bidrar till ett värde av 55 000 kronor. För mer information klicka här!

Få tillgång till ny utbildningsplattform för tillverkande företag – sista minuten-möjlighet!

Notis · 2020-05-25

Ett projekt söks nu i dagarna hos ESF för en utbildningsplattform som i ett första steg ska kunna nyttjas för kompetensutveckling på arbetsbefriad tid vid korttidsarbete. Några företag har möjlighet att komma med redan i ansökan och då få förtur in i plattformen och få utbildningskostnader täckta. Plattformen bygger på det allra senaste inom e-learning och kommer ge tillgång både till utbildningar från universitet (internationella och svenska) inom digitalisering och AI och också innehålla bredare utbildningar för tillverkande företag. Innehållet kommer fyllas på löpande och Teknikföretagen är projektägare. OBS! Deadline tisdag 26/5 för att komma med redan i ansökan och därmed få förtur till plattformen. För mer information och intresseanmälan kontakta Birgitta Öjmertz.

Partner

Intressenter och finansiärer