Nyheter från Produktionslyftet

Här kan du ta del av ledartexter, artiklar och notiser som har publicerats på Produktionslyftets hemsida.

Engagemang på topp i Växjö

Notis · 2020-04-16

Hos Willo AB i Växjö har styrgruppen nått samsyn kring deras närmaste utmaningar. De har gått noggrant tillväga och diskuterat både utmaningar liksom principer och arbetssätt/metoder och hur allt hänger ihop. Nu har precis arbetet med den första pilotgruppen startat och engagemanget är på topp för att gå till handling och jobba praktiskt mot uppsatta mål. Mer information har Sylvia Kiellarson.

Nyttiga länkar från Tillväxtverket

Notis · 2020-04-15

Effekterna av covid-19 är svåra att hantera för alla, inte minst för företagen, och det är många företag som har en mycket tuff situation nu. Här kommer några länkar med viktig information som kan vara till nytta: Samlad information till företag från myndigheterna på verksamt.se. Ansökan om korttidsarbete öppnade den 7 april, så här går ansökan till. Myndighetens ”Frågor och svar” om korttidsarbete uppdateras löpande – läs mer här.

Implementering av nytt produktionssystem i Eskilstuna

Notis · 2020-04-06

I mitten av mars följde Eskilstuna Elektronikpartner AB (Eepab) upp alla pågående aktiviteter kring sitt nya produktionssystem Eepab 2.0 samt implementeringen i verksamheten. Företaget är synkroniserat kring detta och de fortsätter arbetet med att plocka in utvalda delar från sin tidigare framtagna digitaliseringsstrategi. På grund av Covid-19 följs leveransläget minut för minut, men läget är ännu under kontroll och planer finns. Mer information har Niklas Olsson.

Utmaningar, ambitioner och principer i Norrhult

Notis · 2020-03-31

Trä AB KG List i Norrhult har kommit fram bra i arbetet och de utmaningar, ambitioner och principer som är framtagna är drivande för framtiden. Ledningen hade fram till mitten av mars gjort ett stort arbete trots tidspress och fått ihop en bra bild att presentera för en kommande pilotgrupp. Med tanke på rådande omständigheter återstår det att se hur arbetet framåt ska planeras. Mer information har David Andersson.

Utrullning av Produktionsinnovation

Notis · 2020-03-30

På Luleå tekniska universitet driver professor Anna Öhrwall Rönnbäck med stöd av Produktion2030 det kontinuerliga arbetet med produktionsinnovation. De håller som bäst på att förbereda en bredare utrullning för praktisk implementation av resultaten, något de gör i samarbete med Produktionslyftet. ”Det känns både inspirerande och roligt” – läs Annas text i Produktion2030s programkontorslogg här!

”Största misstaget? Att vi inte började tidigare!”

Artikel · 2020-03-25

Dörr & Portbolaget i Vittaryd avslutade sin 18-månaders Produktionslyftsresa i mars 2020. De har drivit sitt förändringsarbete på ett föredömligt sätt och har mängder av exempel på positiva effekter. Inför avslutet passade Produktionslyftet på att bjuda in representanter från det omgivande samhället så att fler fick möjlighet att imponeras av företagets nyvunna erfarenheter.

Läs mer om Dörr & Portbolaget

Resultat och kunskap från projekt inom Produktion2030

Notis · 2020-03-24

Produktion2030 arbetar för att underlätta för företag att på ett tidigt stadium se nya, forskningsbaserade möjligheter. Därför har de samlat material från projekt inom Produktion2030 vars resultat står till företagens förfogande. Genom samverkan mellan företag, akademi, institut liksom mellan Produktion2030 och Produktionslyftet så bygger vi ett bättre innovationsklimat – tillsammans stärker vi svensk industris konkurrenskraft! Här hittar du allt material!

Korta utvecklingsprojekt för små och medelstora företag

Notis · 2020-03-12

Det strategiska innovationsprogrammet LIGHTer, som tillsammans med Produktionslyftet bland annat genomfört Startprogrammet Go Global with LIGHTer, erbjuder nu en mycket bra möjlighet för små och medelstora företag (SMF) att snabbt och utan stor administration få finansiering för att utveckla sina idéer i korta projekt. Satsningen LIGHTer Småföretag har som syfte att utveckla SMF till högspecialiserade leverantörer av lättviktsteknologi åt svensk industri. Ambitionen är att mindre företag snabbt, och utan stor administration, ska få finansiering för att utveckla sina idéer i korta projekt. Alla teknikområden med bäring på lättvikt är välkomna; det är inte mycket som krävs av ansökan och projekten är ofta väldigt givande. Projekt kan sökas i två olika nivåer: Upp till 125 000 kronor där ingen medfinansiering krävs, och upp till 325 000 kronor där 50 procent medfinansiering krävs – läs mer om möjligheterna här. Har du frågor är du välkommen att kontakta Carolina Pettersson.

Sök till Svenska Leanpriset 2020!

Notis · 2020-03-04

Nu kan du söka till Svenska Leanpriset där Lean Forum utser det företag eller organisation som lyckats föredömligt med att utveckla sin verksamhet med stöd av Lean-filosofin. Detta genom att förbättra sina flöden, utveckla medarbetare och partner och arbeta framgångsrikt med problemlösning – läs mer och anmäl dig här! Sista dagen för inlämning till Svenska Leanpriset är den 30 april. Har du några frågor så kontakta gärna Johanna Strömgren.

Utveckling och fokus på rätt saker hos Ingelsten

Okategoriserade · 2020-03-03

Hos Ingelsten & Co i Anderstorp gjorde styrgruppen en mycket bra, informativ och tydlig presentation av sitt arbete hittills under Fas 1 som visar att det finns en tydlig koppling mellan nuläge, önskat läge och prioriterade utmaningar och principer. En stark samsyn finns liksom drivkraft att utvecklas. Pilotgruppen för daglig styrning har tagit fram ett första förslag på tavla för att visualisera sitt arbete vilken är både tydlig, omfattande och bra planerad. Första mötet har nyligen hållits där de nu börjar fånga upp avvikelser som ger dem möjlighet att utvecklas och fokusera på rätt saker. Mer information har Malin Ericson.

Partner

Intressenter och finansiärer