I onsdags avslutade vi ett lunch-till-lunch-möte med Produktionslyftets styrelse, ett par strategidagar som inleddes hos AB Klaes Jansson med vår nya styrelsemedlem Stina Wollenius som värd. Stina är VD för Glasgruppen där Klas Jansson ingår, ett av två företag inom Glasgruppen som genomgår en 18-månadersresa med Produktionslyftet (det andra är AB Martin G Anderson).

Styrelsen har som princip att hålla ett antal möten per år ute i olika verksamheter kopplade till Produktionslyftet för att få inblick i såväl företagens, regionernas som andra perspektiv. Besöket hos Klaes Jansson gav verkligt bra input till styrelsens strategidiskussioner eftersom de utgör ett typiskt målgruppsföretag för programmet.

Fokus under mötet var således hur Produktionslyftet bäst kan stödja företag som dessa. Med avstamp i det samt Sveriges generella näringslivspolitik diskuterades sedan hur innovationssystem kan hjälpa företagen i deras utveckling och vilken Produktionslyftets roll bör vara för att uppnå störst effekt. Vi kommer bland annat att ta ett antal kontakter med andra aktörer i systemet för att ytterligare förstärka den samverkan som redan finns. Den helhetsbild av samverkan mellan alla olika aktörer och dess möjligheter ser onekligen både positiv och spännande ut!

För regionalfonderna och inom ESF-projekt med fler så är de horisontella målen en viktig del att arbeta med. Det läggs ett stort fokus på jämställdhet, likabehandling, icke diskriminerande och miljö, aspekter varje projektägare måste förhålla sig till. Det är ett krav och en utmaning där det ofta tenderar att bli lite krystat. Hur får vi in detta på ett naturligt och självklart sätt?

Inom IUC Syds regionala projekt Hållbar Konkurrenskraft bestämde vi oss för att ta tag i detta ordentligt. Miljöarbetet har de flesta företag redan på sin agenda, men de övriga frågorna är lite svårare att adressera. Däremot kom de in på ett naturligt sätt i Lean-arbetet där vi kunde ”hänga upp” dem på det åttonde slöseriet, det vill säga medarbetarnas outnyttjade kreativitet.

Det har varit något av en aha-upplevelse. Inom Produktionslyftet är det ingen nyhet att företag som arbetar med Lean är mer mottagliga för förändring, men att vi skulle få så bra resultat var en härlig överraskning. Dessutom, när vi tidigt i arbetet med företagen lyckas lösa upp dessa knutar så har det följande arbetet löpt ännu smidigare – ytterligare en positiv erfarenhet som vi gärna delar med oss av!

I och med företaget Milletekniks nyliga uppstart inom Produktionslyftet har vi totalt haft 12 företag som börjat i vårt fördjupningsprogram. Det rör sig alltså om företag som medverkar i Produktionslyftet en andra omgång och då med fokus på en specifik utmaning. Det är både intressant och spännande då dessa företag genomgått den första omgången med subventionering medan de nu står för full kostnadstäckning. Det visar på en tydlig vilja att jobba vidare med metodiken och att de inser värdet av arbetet. Samtidigt arbetar vi under den andra omgången i betydligt högre takt vilket också ställer högre krav på företagen och det sätt de tagit till sig kunskaperna från första omgången. Det krävs både ett stabilt arbetssätt och en vilja att gå vidare med förändringsarbetet. De är överlag väldigt motiverande.

I flera av företagen som medverkat en andra gång har deras utmaning handlat om produktutveckling, ett område där vi också ser en stor potential. Andra fördjupningsområden har varit exempelvis försäljning, fabrikslayout eller ledarutveckling. Ett område som ännu inte tagits upp, men där vi gärna skulle gräva lite djupare, är affärsutveckling och förmågan att tänka utanför boxen gällande företagets affär efter möjligheter som skapats efter Produktionslyftet. Vi tror på möjligheten att sälja mer tjänstebaserat än produktbaserat, speciellt om vi fokuserar på vad kundens eller kundens kunds egentliga värde består av. Finns det möjlighet att ta fram affärsmodeller som bättre svarar mot detta? Det vore verkligen intressant, inte minst i ljuset av digitalisering.

Utvecklingen kring automation och digitalisering gör att enkla jobb försvinner och företagets mest kvalificerade medarbetare återfinns i produktionen. Hur ska företag ”på landet” kunna rekrytera framtidens experter på flöden, material och digitalisering – och samtidigt kunna erbjuda ett matchande jobb för hens partner? Det är en utmaning redan idag men den kommer att vara ännu större imorgon. Min övertygelse är att företagen måste börja planera för att etablera sin verksamhet där dessa experter vill bo och inte, som idag, tvärtom.

Det kommer att vara en enorm huggsexa över dessa människor så det gäller att inte vänta för länge. Ta hjälp, diskutera och framförallt: Börja nu! Detta är en fråga som är lika viktig för företagens styrelser, ägarna och fackföreningarna. Vi behöver tekniskt kompetenta människor med kundfokus för att konkurrera på en global marknad. Samtidigt utmanas våra jobb dagligen från låglöneländer eftersom de också vill ha jobb – och ofta är det ditt jobb de vill ha.

Den 24 och 25 augusti kommer vi att genomföra ett antal inspirationsseminarier tillsammans med olika näringslivsorganisationer i Småland. Orterna som vi kommer att besöka är Sävsjö, Eksjö, Nässjö och Vetlanda. Seminarierna behandlar framtidens industri med utmaningar och möjligheter för företag att utveckla sin förändringsförmåga med hjälp av exempelvis Lean och digitalisering.

Vi hoppas naturligtvis att detta blir en möjlighet till många möten med företag för spännande erfarenhetsutbyte. I samband med seminarierna så kommer vi naturligtvis slå ett extra slag för det kommande startprogram som ska genomföras i Sävsjö med start den 19 september. För dig som känner sig intresserad av att få lite inspiration så finns det fortfarande en möjlighet att anmäla sig under dagen – mer information hittar du under fliken ”Aktiviteter”!

Välkommen tillbaka! Själv har jag precis återvänt efter en tre veckor lång resa i Asien med många spännande upplevelser. För mig är just resandet en stor källa till inspiration och förnyelse; att röra sig bland människor från andra kulturer, se hur de jobbar, få nya perspektiv på saker genom intressanta samtal och så vidare. Allt detta kommer till nytta och ger energi – nu känner jag mig redo och full av entusiasm att ta mig an höstens arbete.

Som nationell regionsamordnare i Produktionslyftet kommer ett stort fokus i höst att ligga på regionala samarbeten – och det är mycket som är på gång. Till exempel så träffar regionledarna i region Sydsverige och region Småland den 20e september IUC och andra aktörer för att fortsätta diskussionen kring hur vi tillsammans blir större och får ett ännu bättre erbjudande till företagen. Här talar vi om förändringsarbete med Lean som grund i hela den södra regionen: Småland med öarna, Skåne och Blekinge. På återhörande!

Knappt tillbaka efter semestern och det är redan full fart, något som också mina ”loggande” kollegor har konstaterat. Planeringen av reflektionsdagarna i början av september pågår för fullt, startprogram är på gång från norr till söder och utbildningsträffar kring Lean produktion i Jönköping, Göteborg och Södertälje genomförs tillsammans med Chalmers och KTH.

Som Richard också nämnt så genomförde vi i sann Lean-anda vår första coachutbildning före sommaren för både befintliga och blivande coacher. Nu ser vi fram emot att få ta del av de utvecklingstankar som väcktes under kursen och det erfarenhetsutbyte som är planerat till oktober.

Med denna insats – liksom kommande coachkurser – lägger vi grunden och bygger förutsättningar för att kunna bli ännu fler coacher. Det gäller att säkerställa resurser för att möta en ökad efterfrågan och därigenom kunna stötta än fler företag i deras utveckling mot ständiga förbättringar och förnyelse.

Samsyn och gemensam drivkraft är något vi ofta framhåller i arbetet med ”våra” företag inom Produktionslyftet, men det är lika viktigt inom vår egen verksamhet. Det har varit en bärande del i Produktionslyftet och något som också kännetecknar avstampet inför höstens arbete. Arbetet med att förbereda våra inledande styrelsemöte och reflektionsdagar, som präglas av just denna anda, pågår för fullt.

Reflektionsdagarna, som samlar alla aktiva inom Produktionslyftet som har möjlighet att delta, syftar till att synkronisera oss för såväl samsyn som erfarenhetsutbyte. Hur stärker vi varandra på bästa sätt för att stötta företagens utveckling? Inför det kommande styrelsemötet talade jag med vår styrelseordförande Göran Johnsson om hur Produktionslyftet kan bidra till de olika initativen kopplade till nyindustrialiseringsstrategin.

Vi har många spännande utmaningar – liksom möjligheter. Hur hittar vi den röda tråden för att Produktionslyftet ska kunna bidra till helheten på bästa sätt? Och hur vill vi att denna helhet ska se ut för att bäst använda vår erfarenhet och metodik för att stärka utvecklingen både vad gäller Lean och förändringsförmåga mer generellt, exempelvis kopplat till digitalisering och innovationsledning?

Digtaliseringen kommer att förändra kartan mycket mer än vad vi tror. Tillsammans med automation kommer digitaliseringen att höja kraven på kompetensen hos dem som arbetar inom tillverkning dramatiskt, samtidigt som de enkla jobben automatiseras och försvinner. Komplexiteten gör att eventuella fel kommer att exponeras stort – se bara på Transportstyrelsen och annat som händer – men de möjligheter som erbjuds kan också nå oanade höjder.

Det räcker dock inte med en VD som vet vad vi ska och kan göra med all information. Allt handlar om att alla måste förstå, alla måste veta hur vi hanterar detta. Det gäller att ha medarbetarna med sig. Dessvärre är det inte många företag som har en strategi kring den kompetens som krävs. Vad behövs och vilka kan detta? Strategin ”det blir som det blir” håller inte längre, eftersom det då blir som det blir – och det blir inte så bra.

Framsynta företag inser detta och då tar de in hjälp, både med att få medarbetarna med sig och utveckla företagets vilja till förändring. Ett bra exempel är Emballator Plastics & Innovations som fick IVAs pris Smart Industri, inte för att de var de mest digitaliserade utan för att de visste vad de skulle använda informationen till …

Tillbaka efter semestern tar vi vid där vi slutade; i juni genomförde vi första omgången av vår tvådagars coachutbildning, vilken vi följer upp med ytterligare en dag den 5 oktober. Kursen gav verkligen mersmak med en positiv mix av ”gamla” och nya coacher, där båda grupperna menade att de fick med sig mycket nyttiga kunskaper och erfarenheter för sin fortsatta coachning för förbättring och förnyelse i företag.

Vi planerar som bäst för ännu en kurs till den 16-17 oktober. Planen är att vi med Produktionslyftets metodik ska erbjuda ett mer öppet system som gör det möjligt för nya coacher att engagera sig på eget bevåg. Coachningen ska genomföras enligt Produktionslyftets metodik och efter genomgången utbildning och två pilotuppdrag blir de nya coacherna ”certifierade”, oavsett om det rör sig om enskilda konsulter eller interna Lean-coacher från olika företag.

Den 19 oktober genomför Lean Forum sin årliga konferens, denna gång i Göteborg och Chalmers. Den 20 oktober erbjuds deltagarna ett omfattande program av studiebesök och workshoppar, där Produktionslyftet arrangerar en workshop med rubriken ”Hur bygger man uthållig förmåga till förnyelse i en organisation” på Swerea IVF i Mölndal. Är du intresserad av förändringsledning och coachning och möjligheten till certifiering så är detta ett bra tillfälle – mer information finns här.

Partner

Intressenter och finansiärer