Utvecklingen kring automation och digitalisering gör att enkla jobb försvinner och företagets mest kvalificerade medarbetare återfinns i produktionen. Hur ska företag ”på landet” kunna rekrytera framtidens experter på flöden, material och digitalisering – och samtidigt kunna erbjuda ett matchande jobb för hens partner? Det är en utmaning redan idag men den kommer att vara ännu större imorgon. Min övertygelse är att företagen måste börja planera för att etablera sin verksamhet där dessa experter vill bo och inte, som idag, tvärtom.

Det kommer att vara en enorm huggsexa över dessa människor så det gäller att inte vänta för länge. Ta hjälp, diskutera och framförallt: Börja nu! Detta är en fråga som är lika viktig för företagens styrelser, ägarna och fackföreningarna. Vi behöver tekniskt kompetenta människor med kundfokus för att konkurrera på en global marknad. Samtidigt utmanas våra jobb dagligen från låglöneländer eftersom de också vill ha jobb – och ofta är det ditt jobb de vill ha.

Den 24 och 25 augusti kommer vi att genomföra ett antal inspirationsseminarier tillsammans med olika näringslivsorganisationer i Småland. Orterna som vi kommer att besöka är Sävsjö, Eksjö, Nässjö och Vetlanda. Seminarierna behandlar framtidens industri med utmaningar och möjligheter för företag att utveckla sin förändringsförmåga med hjälp av exempelvis Lean och digitalisering.

Vi hoppas naturligtvis att detta blir en möjlighet till många möten med företag för spännande erfarenhetsutbyte. I samband med seminarierna så kommer vi naturligtvis slå ett extra slag för det kommande startprogram som ska genomföras i Sävsjö med start den 19 september. För dig som känner sig intresserad av att få lite inspiration så finns det fortfarande en möjlighet att anmäla sig under dagen – mer information hittar du under fliken ”Aktiviteter”!

Välkommen tillbaka! Själv har jag precis återvänt efter en tre veckor lång resa i Asien med många spännande upplevelser. För mig är just resandet en stor källa till inspiration och förnyelse; att röra sig bland människor från andra kulturer, se hur de jobbar, få nya perspektiv på saker genom intressanta samtal och så vidare. Allt detta kommer till nytta och ger energi – nu känner jag mig redo och full av entusiasm att ta mig an höstens arbete.

Som nationell regionsamordnare i Produktionslyftet kommer ett stort fokus i höst att ligga på regionala samarbeten – och det är mycket som är på gång. Till exempel så träffar regionledarna i region Sydsverige och region Småland den 20e september IUC och andra aktörer för att fortsätta diskussionen kring hur vi tillsammans blir större och får ett ännu bättre erbjudande till företagen. Här talar vi om förändringsarbete med Lean som grund i hela den södra regionen: Småland med öarna, Skåne och Blekinge. På återhörande!

Knappt tillbaka efter semestern och det är redan full fart, något som också mina ”loggande” kollegor har konstaterat. Planeringen av reflektionsdagarna i början av september pågår för fullt, startprogram är på gång från norr till söder och utbildningsträffar kring Lean produktion i Jönköping, Göteborg och Södertälje genomförs tillsammans med Chalmers och KTH.

Som Richard också nämnt så genomförde vi i sann Lean-anda vår första coachutbildning före sommaren för både befintliga och blivande coacher. Nu ser vi fram emot att få ta del av de utvecklingstankar som väcktes under kursen och det erfarenhetsutbyte som är planerat till oktober.

Med denna insats – liksom kommande coachkurser – lägger vi grunden och bygger förutsättningar för att kunna bli ännu fler coacher. Det gäller att säkerställa resurser för att möta en ökad efterfrågan och därigenom kunna stötta än fler företag i deras utveckling mot ständiga förbättringar och förnyelse.

Samsyn och gemensam drivkraft är något vi ofta framhåller i arbetet med ”våra” företag inom Produktionslyftet, men det är lika viktigt inom vår egen verksamhet. Det har varit en bärande del i Produktionslyftet och något som också kännetecknar avstampet inför höstens arbete. Arbetet med att förbereda våra inledande styrelsemöte och reflektionsdagar, som präglas av just denna anda, pågår för fullt.

Reflektionsdagarna, som samlar alla aktiva inom Produktionslyftet som har möjlighet att delta, syftar till att synkronisera oss för såväl samsyn som erfarenhetsutbyte. Hur stärker vi varandra på bästa sätt för att stötta företagens utveckling? Inför det kommande styrelsemötet talade jag med vår styrelseordförande Göran Johnsson om hur Produktionslyftet kan bidra till de olika initativen kopplade till nyindustrialiseringsstrategin.

Vi har många spännande utmaningar – liksom möjligheter. Hur hittar vi den röda tråden för att Produktionslyftet ska kunna bidra till helheten på bästa sätt? Och hur vill vi att denna helhet ska se ut för att bäst använda vår erfarenhet och metodik för att stärka utvecklingen både vad gäller Lean och förändringsförmåga mer generellt, exempelvis kopplat till digitalisering och innovationsledning?

Digtaliseringen kommer att förändra kartan mycket mer än vad vi tror. Tillsammans med automation kommer digitaliseringen att höja kraven på kompetensen hos dem som arbetar inom tillverkning dramatiskt, samtidigt som de enkla jobben automatiseras och försvinner. Komplexiteten gör att eventuella fel kommer att exponeras stort – se bara på Transportstyrelsen och annat som händer – men de möjligheter som erbjuds kan också nå oanade höjder.

Det räcker dock inte med en VD som vet vad vi ska och kan göra med all information. Allt handlar om att alla måste förstå, alla måste veta hur vi hanterar detta. Det gäller att ha medarbetarna med sig. Dessvärre är det inte många företag som har en strategi kring den kompetens som krävs. Vad behövs och vilka kan detta? Strategin ”det blir som det blir” håller inte längre, eftersom det då blir som det blir – och det blir inte så bra.

Framsynta företag inser detta och då tar de in hjälp, både med att få medarbetarna med sig och utveckla företagets vilja till förändring. Ett bra exempel är Emballator Plastics & Innovations som fick IVAs pris Smart Industri, inte för att de var de mest digitaliserade utan för att de visste vad de skulle använda informationen till …

Tillbaka efter semestern tar vi vid där vi slutade; i juni genomförde vi första omgången av vår tvådagars coachutbildning, vilken vi följer upp med ytterligare en dag den 5 oktober. Kursen gav verkligen mersmak med en positiv mix av ”gamla” och nya coacher, där båda grupperna menade att de fick med sig mycket nyttiga kunskaper och erfarenheter för sin fortsatta coachning för förbättring och förnyelse i företag.

Vi planerar som bäst för ännu en kurs till den 16-17 oktober. Planen är att vi med Produktionslyftets metodik ska erbjuda ett mer öppet system som gör det möjligt för nya coacher att engagera sig på eget bevåg. Coachningen ska genomföras enligt Produktionslyftets metodik och efter genomgången utbildning och två pilotuppdrag blir de nya coacherna ”certifierade”, oavsett om det rör sig om enskilda konsulter eller interna Lean-coacher från olika företag.

Den 19 oktober genomför Lean Forum sin årliga konferens, denna gång i Göteborg och Chalmers. Den 20 oktober erbjuds deltagarna ett omfattande program av studiebesök och workshoppar, där Produktionslyftet arrangerar en workshop med rubriken ”Hur bygger man uthållig förmåga till förnyelse i en organisation” på Swerea IVF i Mölndal. Är du intresserad av förändringsledning och coachning och möjligheten till certifiering så är detta ett bra tillfälle – mer information finns här.

Ingen har väl missat att på måndag så kör Almedalen igång på riktigt, där vi rivstartar med ett seminarium direkt på morgonen. Vi kommer framförallt att prata om vikten av att hela den industriella värdekedjan fungerar, där vi även måste ta vara på potentialen i de små och medelstora företagen (SMF). Det är avgörande för industrin att de är med, annars står vi där med vår hemtagna produktion och skägget i brevlådan.

Det är inget dåligt startfält som vi har lyckats engagera. Under seminariet möter du bland andra Robert Larsson från ABB som kommer att ta upp de stora företagens behov av sina SMF-leverantörer. Andra namn att nämna är Marie Nilsson från IF Metall och Peter Larsson från Sveriges Ingenjörer samt Per-Olof Sjöberg från RISE – nyckelfrågor från kompetensförsörjning till digitalisering kommer att adresseras. Även jag medverkar och moderator är IUC Syds egen Anna Hall, så ni förstår att det är lite hektiskt just nu.

Därför känns det också extra skönt att kunna önska er alla en härlig sommar, för efter Almedalsveckan är det semester. Även vi inom Produktionslyftet trappar ner över sommaren, men vi återkommer med loggandet runt mitten av augusti. Med önskan om en riktigt solig semester!

I de sista skälvande timmarna innan semestern står för dörren är det alltid ett pussel att få till det sista och få iväg alla avslutande rapporter. På något sätt så brukar det ändå alltid ordna sig. Det som just nu känns extra roligt var det möte vi hade igår med alla aktörer som ska arbeta praktiskt med kickstartprogrammen och de coachningssatsningar som Tillväxtverket drar igång. Vad finns det för överlapp, vilken eventuell synkning behövs, hur agerar vi för bästa nytta hos företagen?

Det är inte lätt att samla alla dessa aktörer – IUC, MITC, RISE, Swerea och Teknikföretagen – men av en lycklig slump så hade representanter från fyra av organisationerna deltagit i Produktionslyftets coachkurs (se Dans inlägg för ett par dagar sedan) och Teknikföretagen var på plats för andra möten. Det passade perfekt med ett kvällsmöte mellan 17 till 20 med intensiva diskussioner trots ett antal lika intensiva dagar – högt i tak, bra energi och konstruktiva diskussioner.

Det var ett skönt avstamp inför sommaren då det kommer att underlätta det kommande arbetet. Dessutom var det riktigt kul att äntligen få till denna träff, att sitta runt ett gemensamt bord, prata och rita med en öppenhet där alla verkligen lyssnade på varandra. Det var många tankar som kom upp – det gick nog runt i huvudet på oss alla – där all prestige fick kliva åt sidan för att nå bästa resultatet. I slutänden handlar det om att ha en gemensam berättelse, en samsyn, så att var och en av oss kan förklara för företagen hur de olika satsningarna hänger ihop och hur vi alla drar åt samma håll. Fler sådana möten!

Digitaliseringen innebär en helt fantastisk möjlighet för Sverige och världen; komponenter och teknik gör det allt billigare att enkelt skicka och hantera stora mängder data – och allt har sin plats i molnet. Med all information tillgänglig från ett ställe blir den lätt att sprida och komma till nytta. Ta Emballator Lagan Plast som exempel – med digitalisering har de gått från ett produktbolag till kunskapsföretag (se bild).

Det är här Lean kommer in. Människorna – på företag, i organisationer och myndigheter, på beslutsfattande poster – måste också veta vad de ska ha informationen till. Det måste till ett Lean-tänk, en samsyn och förståelse för vad vi vill uppnå och hur vi tar oss dit. Vad är slöseri och vad är inte slöseri?

Lean och digitalisering ger alla möjligheter till ekvationen 1+1=3, men vi måste förstå. Vi får inte digitalisera slöseriet. Det måste bli rätt från början.

Partner

Intressenter och finansiärer