En stor utvecklingspotential

Ledare · Olle Vogel · 2007-05-28

Betydelsen av en effektiv och värdeskapande produktion för företags utveckling och framgång har blivit allt tydligare med den globala konkurrenssituationen. Ofta exemplifieras detta med Toyota och Toyota Production System, som lett företaget till att bli världens största fordonstillverkare med en …

Läs mer

En moderniserad svensk modell

Ledare · Göran Johnsson · 2007-04-28

I slutet av maj månad har vi vårt första möte i styrelsen för Produktionslyftet. Det känns angeläget att komma igång. Frågan har under ganska lång tid diskuterats från initiativtagarnas sida, orden har vägts om hur uppdraget ska utformas och om …

Läs mer

Vi har en lång tid tillsammans

Ledare · Birgitta Öjmertz · 2007-03-28

Att förändra hela företags sätt att fungera är extremt svårt. Det krävs kunskap, mod, envishet och ödmjukhet. Och det tar tid – lååång tid – varför uthållighet och tålamod också är bra att ha. Produktionslyftet ska stötta medelstora företag genom …

Läs mer

Partner

Intressenter och finansiärer