Plan för Johpomeks Lean-introduktion

Notis · 2007-10-28

Johpomek AB i Osby, ett av Produktionslyftets tio pilotföretag, har genomfört sin första träff med Lean-coacherna Lars Eskilsson och Jonas Laring. Efter kontraktskrivning genomförs normalt en kort introduktion till Lean och sedan Lean-spel resten av dagen, men då Johpomek spelade …

Läs mer

Sök nu till första omgången av 2008 års Produktionslyftsföretag – sista ansökningsdag 3 december 2007!

Notis · 2007-10-28

Ditt företag kan få kvalificerad stöttning och handledning med Lean produktion som utgångspunkt. Målgruppen är företag som har mellan 50 och 250 anställda inom traditionell tillverkningsindustri i Sverige. Även företag som ingår i en större koncern, men som praktiskt fungerar …

Läs mer

Produktionslyftets seminariemedverkan

Notis · 2007-09-28

För att fortsatt bygga upp intresset och förståelsen för Lean och Produktionslyftets möjligheter, deltar vi vid flera arrangemang under hösten. Under oktober medverkar Produktionslyftet bland annat vid seminarier i Göteborg den 4 oktober (med Teknikföretagen), den 24 oktober i Uppsala …

Läs mer

Studiebesök hos Toyota i Turkiet

Notis · 2007-09-28

Delar av Produktionslyftet deltog i en studieresa till Toyotas fabrik i Turkiet i ett arrangemang lett av Lars Danielsson (som även tagit bilden). Fabriken utanför Istanbul har fått flera priser för sin kvalitet och framgångsfaktorn för Toyota är enligt chefen …

Läs mer

Produktionslyftets pilotföretag

Notis · 2007-09-28

Programdirektör Birgitta Öjmertz har under september tillsammans med Produktionslyftets Lean-coacher besökt alla pilotföretag (bilden är från Kockums med fr v Lean-coach Lars Eskilsson, Birgitta Öjmertz och vd Mats Malmqvist). Nu är avtalen undertecknade och arbetet kan börja! Deltagande företag är: …

Läs mer

Populärt Produktionslyftet i media och möten

Notis · 2007-08-28

Sedan årsskiftet har Produktionslyftet märkts ordentligt i såväl media som på olika möten som seminarier och konferenser. Några mycket omskrivna evenemang den närmaste tiden där Produktionslyftet är engagerade är Lean Forum Konferens (www.leanforum.se) och Scanautomatic (www.scanautomatic.se). Vi har även medverkat …

Läs mer

Bred geografisk spridning bland Produktionslyftets företag

Notis · 2007-08-28

Från norr till syd, från väst till öst – företag från hela landet deltar i Produktionslyftet. Efterfrågan har varit så pass hög att ett antal företag inte kom med i första omgången. Bara i region Sydost har Lars Eskilsson vid …

Läs mer

Stort intresse för Produktionslyftets 5-poängskurser i Lean

Notis · 2007-08-28

En förutsättning för att delta som pilotföretag är att företaget skickar medarbetare på vår 5p-kurs i Lean. Efterfrågan är dock större än så och många deltagande företag vill skicka fler medarbetare än vad vi har allockerade platser. Dessutom har flera …

Läs mer

Piloter och coacher på plats

Notis · 2007-08-28

Vecka 33 och 34 innebar lite av ett avstamp för Produktionslyftet. Vecka 33 hade programmet en kick-off med planering för bl a Produktionslyftets Lean-coacher. Veckan därefter var det dags för Produktionslyftets styrelsemöte, där den första omgången av pilotföretag identifierades. Således …

Läs mer

Heldag med värdeflödesanalys

Notis · 2007-06-28

Den åttonde 5p-utbildningen i Lean pågår för fullt. Kursen, som startade i maj, avslutas till hösten i september. Den 19 juni i sommarvärmen i Borås genomfördes den tredje träffen med en heldag om grunderna i värdeflödesanalys. Träffen genomfördes hos Ericsson, …

Läs mer

Partner

Intressenter och finansiärer