Företag – anmäl ert intresse på www.produktionslyftet.se!

Notis · 2007-04-28

Vi vill komma i kontakt med företag intresserade av att bli ett av de tio pilotföretagen i programmet. Målgruppen är företag inom traditionell tillverkningsindustri med 50 till 250 anställda. Ett första urval sker under maj. Högst upp på hemsidan finns …

Läs mer

Maritime Partenariate Scandinavia

Notis · 2007-03-28

Maritime Partenariate Scandinavia är ett samarbete mellan regioner i den så kallade skandinaviska triangeln. Det är ett kontakt- och affärsforum för de maritima näringarna i sydöstra Norge, västra Sverige och norra Danmark. Vid arrangemanget, som lockade ett 100-tal personer, talade …

Läs mer

Samverkan för kompetensutveckling

Notis · 2007-03-28

Den femte upplagan av konferensen Högskolor och Samhälle i Samverkan (HSS) arrangeras i Jönköping den 8-11 maj 2007. För en kontinuerlig kompetensutveckling krävs lärande miljöer och strukturer som kan ta till vara nya möjligheter liksom identifiera svagheter. För att åstadkomma …

Läs mer

Gjuteritekniska Föreningens vårkonferens

Notis · 2007-03-28

Den 8 mars var Hans Reich inbjuden som talare vid Gjuteritekniska Föreningens vårkonferens med tema ”Det kostnadseffektiva gjuteriet”. Platsen var Jönköping och närmare 100 åhörare deltog. Mer vet hans.reich@produktionslyftet.se.

Läs mer

Monteringskonferens i Stockholm

Notis · 2007-03-28

Den 14 mars lockade årets Monteringsforum ett 100-tal deltagare. Produktionslyftets programdirektör Birgitta Öjmertz deltog i programmet med en presentation av Produktionslyftet. Programmet tog bland annat upp outsourcing med ett föredrag av IVFs Berndt Holmer. Peter Gröndahl, projektledare på KTH, sammanfattade …

Läs mer

Näringsministern med Produktionslyftet

Notis · 2007-03-28

Produktionsnätverket Sydost tillsammans med fem olika IUC-bolag och Teknikcentrum i Växjö bjöd in proDesign och representanter för Produktionslyftet till ett samtal om hur företagen i regionen kan stöttas. Talare vid arrangemanget den 7 mars var även näringsminister Maud Olofsson, Johan …

Läs mer

Lean-inspirerade kommuner i Dalsland

Notis · 2007-03-28

Färgelanda kommun tillsammans med Dals-Ed och Tanum drog den 5 mars samman ett antal företag inom främst bilindustrin. Tillsammans med Produktionslyftet önskar de rigga en större satsning för att utbilda och coacha företagen i Dalsland. Kommunerna har blivit inspirerade av …

Läs mer

Partner

Intressenter och finansiärer