Missa inte första omgången av 2008 års Produktionslyftsföretag – sista ansökningsdag 3 december 2007!

Notis · 2007-11-28

Ditt företag kan få kvalificerad stöttning och handledning med Lean produktion som utgångspunkt. Målgruppen är företag som har mellan 50 och 250 anställda inom traditionell tillverkningsindustri i Sverige. Även företag som ingår i en större koncern, men som praktiskt fungerar …

Läs mer

Mer Produktionslyftet på Scanautomatic

Notis · 2007-10-28

Produktionslyftet fanns även representerat i en monter på Scanatomatic 9-12 oktober. IVF, Chalmers Industrihögskola, Imego och SP delade på en samlingsmonter, där alltså även Produktionslyftet presenterades. Bilden visar Imegos Manoo Eibpoosh (till vänster) och Produktionslyftets Dan Carlsson i montern. Respektive …

Läs mer

Populära Lean-föreläsningar på Tekniska Mässan

Notis · 2007-10-28

På Tekniska Mässan den 16-19 oktober medverkade Produktionslyftet vid de dagliga lunch-seminarierna i A-hallen. Två av dagarna var det Anders Hugnell som föreläste om Lean, de andra två var det Hans Reich. Vid varje tillfälle lockades mellan 60 och 70 …

Läs mer

Södertälje satsar som Lean-kommun

Notis · 2007-10-28

Tillsammans med Södertälje kommun, KTH Syd och Scania genomför Produktionslyftet ett Lean-seminarium i Södertälje den 29 november. Dagen inleds med ett studiebesök på Scania, vilket rundas av med lunch då även deltagarnas förväntningar gås igenom. Eftermiddagen inleds med att Produktionslyftets …

Läs mer

Göran Johnsson i Heta Stolen på Scanautomatic

Notis · 2007-10-28

På mässan Scanautomatic i Göteborg deltog Produktionslyftets styrelseordförande Göran Johnsson i Heta Stolen den 9 oktober. Där frågades han ut av tidningen Automations chefredaktör Dag Toijer och fick tillfälle att berätta om satsningen för ett 40-tal intresserade åhörare. Mer vet …

Läs mer

Plan för Johpomeks Lean-introduktion

Notis · 2007-10-28

Johpomek AB i Osby, ett av Produktionslyftets tio pilotföretag, har genomfört sin första träff med Lean-coacherna Lars Eskilsson och Jonas Laring. Efter kontraktskrivning genomförs normalt en kort introduktion till Lean och sedan Lean-spel resten av dagen, men då Johpomek spelade …

Läs mer

Sök nu till första omgången av 2008 års Produktionslyftsföretag – sista ansökningsdag 3 december 2007!

Notis · 2007-10-28

Ditt företag kan få kvalificerad stöttning och handledning med Lean produktion som utgångspunkt. Målgruppen är företag som har mellan 50 och 250 anställda inom traditionell tillverkningsindustri i Sverige. Även företag som ingår i en större koncern, men som praktiskt fungerar …

Läs mer

Produktionslyftets seminariemedverkan

Notis · 2007-09-28

För att fortsatt bygga upp intresset och förståelsen för Lean och Produktionslyftets möjligheter, deltar vi vid flera arrangemang under hösten. Under oktober medverkar Produktionslyftet bland annat vid seminarier i Göteborg den 4 oktober (med Teknikföretagen), den 24 oktober i Uppsala …

Läs mer

Studiebesök hos Toyota i Turkiet

Notis · 2007-09-28

Delar av Produktionslyftet deltog i en studieresa till Toyotas fabrik i Turkiet i ett arrangemang lett av Lars Danielsson (som även tagit bilden). Fabriken utanför Istanbul har fått flera priser för sin kvalitet och framgångsfaktorn för Toyota är enligt chefen …

Läs mer

Produktionslyftets pilotföretag

Notis · 2007-09-28

Programdirektör Birgitta Öjmertz har under september tillsammans med Produktionslyftets Lean-coacher besökt alla pilotföretag (bilden är från Kockums med fr v Lean-coach Lars Eskilsson, Birgitta Öjmertz och vd Mats Malmqvist). Nu är avtalen undertecknade och arbetet kan börja! Deltagande företag är: …

Läs mer

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer