Effektivitet och nätverkssamarbete

Notis · 2007-06-28

Ett tjugotal företagsrepresentanter lyssnade den 12 juni när Produktionslyftet berättade om vikten av att bli effektivare och vad Produktionslyftet kan erbjuda företagen. Värd för seminariet var Ystad kommun och platsen var Draka Kabels lokaler. Deltog gjorde även Lars Danielsson (bilden) …

Läs mer

Scanautomatic 9-12 oktober 2007

Notis · 2007-06-28

Inför årets upplaga av Scanautomatic på Svenska Mässan i Göteborg är Produktionslyftet starkt engagerade. Bland annat ingår Hans Reich i mässans branschråd och såväl IVF som Chalmers är medarrangörer vid seminarieprogrammet. Som exempel kan nämnas att IVFs Magnus Widfeldt är …

Läs mer

Urvalsarbetet med pilotföretagen pågår för fullt

Notis · 2007-06-28

Vi har fått in många intresseanmälningar från företag som vill bli ett pilotföretag. Produktionslyftets Hans Reich och Lean-coacherna Anders Hugnell (KTH), Lars Eskilsson (JTH) och Hans Engström (LTU) besöker under sommarmånaderna ett 20-tal företag. Det slutgiltiga urvalet är en viktig …

Läs mer

”Mycket bra initiativ i Dalsland”

Notis · 2007-06-28

Lean har fått stort ”fäste” i Dalsland. Alla styrande i Färgelanda, med kommunledning och förvaltningschefer, totalt ca 50 personer, kom och lyssnade den 11 juni när Hans Reich berättade hur effektiva företag och organisationer arbetar. Kommunföreträdare från Färgelanda, Dals-Ed, Bengtsfors …

Läs mer

Produktionslyftet med IUC Sjuhärad på Espiradagen

Notis · 2007-05-28

Vid den stora Espiradagen i Borås den 23 maj var Produktionslyftets Hans Reich inbjuden av IUC Sjuhärad för att berätta om Produktionslyftet, dess målsättning och möjligheter. Ett 30-tal personer deltog, däribland flera företagsägare och styrelserepresentanter. Espira är en regional organisation …

Läs mer

Invigning av Produktionslyftets lokaler

Notis · 2007-05-28

Måndagen den 28 maj var det officiell invigning av Produktionslyftets lokaler i Mölndal. På plats fanns givetvis alla ”produktionslyftare” liksom styrelsen (som passade på att ha sitt första styrelsemöte under förmiddagen). Finansiärsrepresentanterna Olle Vogel från KK-stiftelsen och Ulf Holmgren från …

Läs mer

Välfyllda 5-poängkurser i Lean till hösten

Notis · 2007-05-28

På kort tid har 5-poängsutbildningarna för flera datum till hösten blivit näst intill fullbokade. Färgelanda med start 27 september är fulltecknad och Halmstad med start 8 november ser ut att fyllas så snabbt att förfrågning om fler kurstillfällen redan inkommit. …

Läs mer

Uppmärksammat seminarium om Produktionslyftet i Ljungby

Notis · 2007-05-28

Den 29 maj arrangerade Produktionslyftet i samarbete med TEK i Halmstad och Idé & Resurscentrum i Ljungby ett mycket uppskattat seminarium. De närmare 70-talet deltagarna fick höra både mindre som större företag berätta om sina satsningar inom Lean, samt en …

Läs mer

Produktionslyftet i Ljungby 29 maj

Notis · 2007-04-28

Tillsammans med TEK i Halmstad arrangeras seminariet Produktionslyftet i Ljungby den 29 maj. Framgångsrika företag används som goda exempel och berättar om stt Lean-arbete. På seminariet får deltagarna också mer kunskap om Produktionslyftet genom Hans Reich. Se www.kompetenscentrum.se (gå in …

Läs mer

Utbildningspartner i Lean

Notis · 2007-04-28

Intresset för att lära sig Lean Production ökar. För att genomföra mer omfattande utbildningar på högskolenivå på olika ställen runt om i Sverige måste Chalmers ha hjälp partners med lokal eller regional förankring bland företagen. Förhandlingar pågår just nu med …

Läs mer

Partner

Intressenter och finansiärer