I samband med Produktionslyftets reflektionsdagar den 10-11 september besökte olika delar av Produktionslyftets coacher, regionrepresentanter och ledning ett antal Produktionslyftsföretag som inspel till fördjupade diskussioner under dagarna. Gänget på bilden fick en fantastiskt trevlig och positiv presentation på EuroMaint Rail AB i Göteborg av Patrik Thyrén, Production Manager.

Med på besöket var, från vänster, Bo Ericson (Produktionslyftets Lean-coach på EuroMaint i Göteborg), Tero Stjernstoft (Vinnovas handläggare av Produktionslyftet), Göran Johnsson (Produktionslyftets styrelseordförande), Lennart Wallberg (Produktionslyftets Lean-coach på EuroMaint i Umeå) och Patrik Thyrén. Jag räknar med att inom en inte alltför avlägsen framtid få anledning att återkomma till EuroMaint i Göteborg för ett reportagebesök – ett otroligt inspirerande företag!

I tisdags genomförde vi ett seminarium i Hörby som inspiration till hållbart ledarskap och förändringsarbete med Lean. Det var inte jättemånga men i gengäld väldigt bra företag på plats. Medverkade gjorde också Produktionslyftsföretaget Herman Andersson Plåt AB som berättade om sitt arbete med engagemang och hur de arbetat med sitt ledarskap. De var fantastiskt öppna kring det faktum att det var kritik från medarbetarna som verkligen fick dem att ta tag i frågan – väldigt fint och uppskattat att de delade med sig av sina erfarenheter på ett så öppet sätt.

Förutom Produktionslyftet så har de använt de arbetssätt som utvecklats inom Hållbar konkurrenskraft, där vi anlitat Syrene Hägelmark för detta arbete. Syrene är konsult inom förändringsledning och deltog även hon vid seminariet. Tre av företagen vid seminariet har medverkat i Produktionslyftet och överlag fanns där en ganska stor erfarenhet av Lean. Även de som kommit långt i sitt arbete visade de ett stort intresse för just ledarskapsfrågorna.

Grundtanken med Produktionslyftet är att företagen efteråt ska kunna driva arbetet vidare på egen hand, men många betonade att det kan vara svårt att hålla igång sedan Produktionslyftet lämnat dem. Vissa saker kan sitta säkert som daglig styrning eller förslagsverksamhet, men när det blir bråttom så händer det att det tullas både här och där. Allt blir avhängigt på hur arbetet prioriteras i ledning och styrelse. Ledarskapet påverkar hela företaget på alla nivåer, men finns det inte en grundförankring i företagets högsta ledning är det svårt att hålla styrfart.

Onsdag till torsdag förra veckan hade vi ett programstyrelsemöte inom Produktionslyftet. En gång per år försöker vi att ha ett lite längre sådant och denna gång var vi hos RISE på Lindholmen i Göteborg. Det kändes naturligt att fråga dem eftersom Swerea IVF, huvudman för Produktionslyftet, från och med den 1 oktober kommer att ingå i RISE. Det var också naturligt att vi under en del av mötet fokuserade på hur det kommer att påverka och bidra till Produktionslyftets utveckling.

Under mötet diskuterade vi också metodfrågor då både Produktionslyftets Richard Berglund och Dan Carlsson liksom Swerea IVFs VD Mats Lundin deltog. Det finns både utmaningar och möjligheter i det arbetet och det var en bra dialog med styrelsen. Det känns väldigt positivt med en så kunnig och engagerad styrelse som har ett brett perspektiv på frågeställningarna vilket ger väldigt bra diskussioner. Alla medlemmar bidrar med viktiga aspekter, där bland annat Stina Wollenius, styrelsens representant för små och medelstora företag (SMF), hade ett värdefullt perspektiv kring det strategiska arbetet.

Den andra delen av mötet handlade just om strategidiskussioner där även RISEs VD Pia Sandvik delvis deltog (på bilden från Lindholmen tillsammans med närings- och innovationsminister Mikael Damberg). Det var väldigt nyttigt att få hennes syn på den förändring som kommer och att även kunna visa henne vilka möjligheter som Produktionslyftet tar med sig in i RISE. Vi fick tillfälle att berätta om Produktionslyftets verksamhet samtidigt som hon kunde ge sin bild av RISE och arbetet framåt – bra och positiva diskussioner! Dessutom är det kul att Pia i botten är docent inom kvalitetsteknik och således är väl insatt i många frågor som Produktionslyftet arbetar med och vikten de har för företagen.

Nu återstår att se hur vi bäst kan utnyttja synergier med andra insatser inom RISE för att stärka arbetet ut mot företagen. Det kommer att bli en spännande fortsatt dialog i samband med de aktuella organisationsförändringarna. För oss gäller att både dra nytta av nya möjligheter och bidra till RISEs övergripande mål, där de har ett tydligt uppdrag från staten via Näringsdepartementet som ägare att samverka med SMF.

I tisdags genomförde Tillväxtverket en workshop med syfte att främja digitaliseringen hos små och medelstora företag, SMF. Här diskuterade de hur kommande satsningar ska fokuseras och förutom Produktionslyftet var både representanter från RISE, Swerea, IUC, KickStart och SISP liksom bland annat representanter som arbetar med analyser kring digitaliseringsområdet på plats. Även om deltagarna kom från många olika håll kändes det som att vi hade en bra samsyn kring helheten trots att det är ett väldigt komplext område. Det betonades också att det var ett område där vi alla måste hjälpas åt och att det inte handlar om digitalisering för digitaliseringens skull, utan som en del för att bidra till helheten. Workshoppen fokuserade på digitalisering men det krävs en bredare, övergripande strategi där digitaliseringen ingår som en komponent. På bilden ses Ulf Savbäck, enhetschef för Kompetens­försörjning och digitalisering på Tillväxtverket, den avdelning som Produktionslyftets verksamhetsbidrag ligger under.

Dagen fortsatte sedan med ytterligare ett möte på Tillväxtverket med vår handläggare Björn Langbeck för att diskutera och stämma av olika frågor. Undertecknad deltog tillsammans med vår regionsamordnare Jenny Bramell och med på mötet var även Per-Olof Remmare, en av dem som håller i arbetet med utlysningen Smart industri i regionerna. Peo åker runt i landet och besöker alla regioner för en dialog kring denna utlysning. Det vi diskuterade med honom och Björn var hur Produktionslyftet skulle kunna bidra i arbetet med Smart industri i regionerna med vår struktur, arbetssätt och metoder. Vi talade även med Björn om hur vi på längre sikt kan utveckla Produktionslyftets arbetssätt mot SMF, om det finns något i upplägget som kan justeras för att anpassas ytterligare för dem. Här handlar det både om den strategiska delen för företagen liksom nätverksdelen som ger dem möjlighet att träffa och utbyta erfarenheter med andra företag. Det gäller att hitta den röda tråden i alla aktiviteter.

Det är ingen självklarhet att alla företag får vara med i Produktionslyftet. Och vi utlovar ingen blå himmel. För att vara med måste du klara Produktionslyftets hårda krav. Många företag tror att Produktionslyftets roll är att hjälpa dem med deras kortsiktiga lönsamhet genom att ta bort kostnader. Det är något som vi inte ställer upp på. Det enklaste sättet att sänka kostnader är att sparka folk och sluta köpa in material. Däremot är det inte så smart.

En del av de som tagit sig förbi det första hindret förväntar sig att vi ska hjälpa dem ta bort slöserier i olika former – väntan, lager, överproduktion etcetera. Det är också fel och ingenting vi ställer upp på. Internt skojar vi istället om att det är lätt att vara coach inom Produktionslyftet; det är bara att vara som en femåring!

Vår roll är nämligen att hela tiden fråga varför de olika slöserierna finns, varför företaget gör si eller så. Precis som en femåring. Många företag blir rätt frustrerade av detta och tycker att coacherna är jobbiga med alla sina frågor – istället för att leverera snabba lösningar så ställer de både frågor och krav på personal, VD och ledning kring deras sätt att tänka.

Om coacherna hjälper företagen att ta bort slöserier är det att likna vid en fettsugning. Det hjälper inte om du inte också ändrar ditt beteende, ditt sätt att leva. Det är bara att se till hur vi själva lever; 70 procent av våra sjukvårdskostnader kan härledas till sättet vi lever. Produktionslyftets roll är att träna företagen att själva se sina slöserier och lära sig förändra sitt leverne. Det är ofta jobbigt i början men ger å andra sidan bestående och långsiktiga effekter.

Jag hoppas att ni alla haft en fin sommar med lugn och harmoni; precis det som förespråkas i Leans hemland Japan. Här ser vi efter sommaren fram emot en spännande höst. Det mest aktuella just nu är att det fortfarande finns ett fåtal platser kvar till Produktionslyftets utvecklingsprogram med speciellt fokus på digitalisering – här finns mer information. För dig som är intresserad är det hög dit för anmälan!

Dessutom pågår våra nätverksprogram – Startprogram – på flera olika platser runt om i landet. Just nu genomförs de i Karlstad, Kalmar, Eskilstuna och Umeå, medan vi planerar starter inom kort i bland annat Göteborg, Malmö och Västerås. Ytterligare starter planeras, håll utkik efter program nära dig.

Lite mer i bakgrunden pågår ett intensivt arbete med att gifta ihop Lean och digitalisering, där vi har flera spännande forskningsprojekt tillsammans med högskolor, OEM-företag och ett antal små och medelstora företag – däribland flera som tidigare medverkat i Produktionslyftets utvecklingsprogram, vilket borgar för såväl erfarenhetsåterföring som kvalitet!

Så är de sista företagsbesöken gjorda inför semestrarna. Tre företag som genomgått Produktionslyftets 18-månadersresa är avslutade med gott resultat och inledande kontakter har tagits med två nya intresserade företag som jag får förmånen att jobba med i höst. Försommaren har också bestått av att skapa kontakter för samverkan i vår strävan att stötta de små och medelstora företagen i vår region med utveckling samt att informera företagen om de möjligheter som finns.

Vad gäller digitalisering så samverkar vi med FindIT och Fiber Optic Valley där de erbjuder stöd för digitaliseringsaktiviteter via Kickstart Go. Ett antal företag är nu igång med genomförande och andra med ansökningsprocess. I övrigt har de sista veckorna bestått av handledning av examensarbeten på högskolan i Gävle, som handlat om förändringsarbete i små företag och om utformning av effektiva verksamheter – alltid lika kul att få ta del av studenternas kreativitet!

Nu ser jag fram emot semester men även emot hösten som kommer att bli full av intressanta möten och aktiviteter. Jag avslutar ”terminen” med en bild på våra vänner i Furuviksparken som vi träffade när vi fick en rundvandring bland djuren vid sommaravslutningen med vår samverkanspartner FindIT. Med det önskar jag alla en fantastisk sommar!

Inom Produktionslyftet vill vi tro att vi har en balanserad syn på digitalisering. Vår tro är också att för att utnyttja de verkliga fördelar som digitaliseringen erbjuder krävs en väletablerad grundstruktur; har du inte kontroll över dina processer så finns det förmodligen inte mycket att hämta för dig inom digitalisering. Det gäller att börja i rätt ände.

För de företag som har arbetat med sina verksamhetsprocesser och produktionssystem finns det dock all anledning att titta på nästa steg, det vill säga digitalisering. Här har också Produktionslyftet en utmaning och ett arbete att göra. Vår tanke är att erbjuda en möjlighet till ett nästa, konkret digitaliseringssteg – inom exempelvis datainfrastruktur, datasäkerhet, principer för automation eller visualisering av information – genom att addera digitaliseringsbyggstenar till vår metodik.

Vi söker därför tidigare Produktionslyftsföretag som kan och vill medverka till att utveckla dessa. Ni drar nytta av den digitaliseringskunskap vi hittills har byggt upp inom exempelvis Digilyftet och vi använder er erfarenhet för att företagsanpassa upplägget. Ett vinna/vinna-koncept helt enkelt. Intresserad? Skicka gärna ett mejl till mig för en förutsättningslös diskussion!

Den 23 maj genomfördes en inspirationskväll i Sundsvall – Thinking Future – kring produktion, digitalisering och framför allt samverkan. Det arrangerades av Handelskammaren Mitt, Bron Innovation, Näringslivsbolaget Sundsvall samt Timrå och Ånge kommun, aktörer som Produktionslyftet gärna arbetar med och försöker stötta i samverkansarbetet efter bästa förmåga. Denna afton hade de samlat en mängd av sina ”kompisar” från bland annat Region Västernorrland, där Produktionslyftet fick tillfälle att berätta om vårt koncept.

Det var en intressant kväll där mycket av samtalet kom att handla om de vita fläckar som finns på Sverigekartan beträffande stöd till utvecklingen av små och medelstora företag, där en av fläckarna är just Sundsvallstrakten. Målsättningen är att få till samverkan mellan de som är intresserade av att skapa något nytt för att ta del av de utvecklingsmedel som finns att tillgå.

Senhöstens arbete resulterade i att Bron Innovation sökte ett Digilyftprojekt som också beviljats med start i höst. Det kommer även pengar från andra aktörer, där exempelvis Höga Kustens Industrigrupp tilldelats EU-medel ur Strukturfondspartnerskapet för mellersta Norrland, närmare bestämt 18 miljoner kronor för stärkt konkurrens- och innovationskraft. Sammantaget fortsätter vi med Näringslivsbolaget och Handelskammaren att titta på utlysningar i Smart industri i regionerna för att skriva ansökningar för relevanta projekt att drivas antingen inom befintliga organisationer eller i någon form av ny konstellation för att stödja små och medelstora företag i den industritäta Sundsvallsregionen.

Det finns således mycket att se fram emot, men det är även bra att slänga en blick i backspegeln. Jag vet inte riktigt själv vår exakta roll – katalysator eller påhejare? – men fröet till mycket av ovanstående såddes i samband med Produktionslyftets seminarium hos Permobil i höstas. Vid besöket hos dem menade bland andra Näringslivsbolagets Urban Jonsson att detta var något fler måste få se. Tack vare det inspirerande besöket hos Permobil etablerade vi en kontakt och därifrån har vi jobbat vidare. Samverkan.

RND-nätverket – Regional Nationell Dialog med fokus på forsknings- och innovationsfrågor – är en fantastisk plattform att verka på och i. Här träffas landets regionalt utvecklingsansvariga tillsammans med Tillväxtverket, Vinnova och Näringsdepartementet med Regeringskansliet, vilka står bakom nätverket.

Medverkar gör också olika institut – det är här Produktionslyftet kommer in – och vid mötet den 12 juni medverkade även IVA med sin satsning Smart industri. RISE deltog liksom ett antal lärosäten, bland andra Mittuniversitetet. Det är en ganska stor sammanslutning som stöttar regionerna i deras tankar kring regional utveckling, där vi informerar och får information från varandra om vad som är på gång.

Senast handlade det mycket om sammanhållningspolitiken, EUs viktigaste investeringsverktyg för att skapa tillväxt och sysselsättning lokalt och regionalt, och planerna framåt. Det rör sig om breda diskussioner kring regionala förutsättningar för utveckling, ett starkt nätverk för både erfarenhetsutbyte och inspiration. Dessutom erbjuder det konkreta kontaktytor åt flera håll; mellan myndigheter och regioner, från regionerna direkt till regeringen, mellan de olika respektive regionerna – en grundförutsättning för samverkan.

Partner

Intressenter och finansiärer