När Produktionslyftet startade 2007 var syftet att hjälpa och stödja svenska tillverkande företag med mellan 50 och 250 medarbetare. Detta eftersom samhället menade att företag i denna storlek var utsatta och känsliga för internationell konkurrens samtidigt som de var väsentliga som leverantörer till landets stora företag. Det handlade om att effektivisera produktionen och ta bort slöserier.

Det handlade också om att få snabba resultat, praktiska och konkreta effekter i företagen. Som alla vet har effekterna överlag blivit väldigt bra, sättet vi har arbetat på har visat sig fungera i alla branscher som vi verkat inom och det har fungerat på både små och stora företag. Och det är egentligen ganska lätt att förstå; det är människor i alla företag och det är dessa – och deras beteende – som allt handlar om.

Världens kanske bästa hockespelare någonsin, Wayne Gretzky, sa en gång: ”Jag åker dit pucken kommer hamna, inte där den redan har varit.” Var kan Produktionslyftet med våra filosofier, principer, metoder och verktyg göra mest nytta för Sverige framåt? Regeringen har både en tydlig satsning på digitalisering liksom ett energipolitiskt mål att svenska företag ska bli 50 procent effektivare fram till 2030.

Vi säger slöseri som slöseri. Vad är det vi gör? Jo, vi lär företagen att se sina slöserier så att de kan ta bort dem. Vi skulle kunna vara regeringens mest kraftfulla verktyg för att hjälpa Sverige att nå energimålen. Det handlar inte om att byta ut sina lampor utan om att lägga samman alla olika typer av slöserier som vi har: Beteenden, yta, lager, kvalitet, teknik, motorer, utnyttjandegrad – allt! Gör vi det så är detta möjligt.

Jag skrev i en tidigare logg att allt kokar ner till att samla in alla fakta med de nya möjligheter som nu erbjuds. Detta ska ske genom inre digitalisering av våra företag med hjälp av exempelvis Internet-of-Things, fiberuppkoppling, 5G etcetera – med samtliga fakta på plats kan företagen också ta faktabaserade beslut kring en reducering av sin energiförbrukning. Gör vi det så når vi båda målen: Att öka digitaliseringen i företagen och hålla energiöverenskommelsen. Produktionslyftet ligger i startgroparna för att växla upp om bara regering och samhälle vill!

Nu börjar det verkligen kännas att våren är på gång. Det märks inte bara på väder och vind, det är även ett ökat engagemang i alla våra olika aktiviteter – åtminstone känns det så! Vi drog nyligen igång ett väldigt uppskattat Startprogram i Jönköping tillsammans med RISE Swecast med tema Lean-baserat underhåll (se bild), där deltagarna vid senaste träffen fick möjlighet att inspireras av Scania. Mycket inspirerande.

Vi har även fått en flygande start i Örebro med entusiastiska deltagare från fem olika företag, där de alternerar som värdar för Startprogrammets träffar. I samband med förra träffen fick även de möjlighet att inspireras av ett framgångsrikt företag, nämligen Meritor i Lindesberg.

Nu planerar vi som bäst för flera Startprogram under våren så håll gärna utkik efter arrangemang nära dig. Bland annat ska vi köra ytterligare en omgång av Digilean i Eskilstuna, det lyckade konceptet där Startprogrammet kombineras med en fördjupning mot digitalisering. Sedan kör vi Startprogram med tema Lean och förändringskraft i både Mora och Malmö. Fler Startprogram kommer att läggas upp efterhand, så håll utkik.

Vi genomför också ett antal inspirationsseminarier runt om i landet för att lansera dessa, men även för att berätta om andra alternativ som vi erbjuder inom Produktionslyftet. Just nu har vi exempelvis ett antal subventionerade platser till 18-månadersprogrammet speciellt riktade till företag som tidigare medverkat i Startprogrammet. Tillväxtverket subventionerar en del av månadskostnaden för de sju första månaderna – kontakta gärna vår Hans Reich om du är intresserad av att veta mer!

Idag var det Produktionslyftets tur att inta Co-Lab Stage på Hannovermässan, där undertecknad och Bror Tonsjös VD Clas Tengström presenterade Produktionslyftet och vårt arbete: The Production Leap – Industry 4.0 the Swedish Way. Vi berättade kort hur vi arbetar med förbättring och förnyelse, en grund för en lyckad digitalisering där Clas kunde visa tydliga exempel från Bror Tonsjö. Det är väldigt bra att ha en engagerad person som Clas med sig som kan ge en tydlig bild av hur arbetet går till i verkligheten.

Nu fick vi tillfälle att visa vad vi gör inom PL4.0. Det gäller att korta alla ledtider och få med digitaliseringsperspektivet från början – vi kan inte längre vänta fem år med att genomföra en Lean-resa för att sedan hoppa på digitaliseringståget; då har det redan gått. Lean och digitalisering måste hänga samman redan från början och det gäller för Produktionslyftet att leva som vi lär och utveckla vårt eget upplägg. Vi ska väva in digitaliseringsaspekten redan från start, även om vi inte ska digitalisera några slöserier. Lean utgör grunden men vi kan inte vänta med digitaliseringen.

Även om Hannovermässan till stor del handlar om politik och påverkansplattformar så ger den även tillfälle till nyttiga kontakter och trevliga möten. Clas och jag träffade bland andra Produktion2030s vice programchef Johan Stahre från Chalmers och pratade samverkansformer; igår träffade vi även Produktion2030s programchef Cecilia Warrol en stund innan hon gav sig av hem efter sitt anförande. Deras systerprogram PiiA – Processindustriell Automation och IT – var också på plats med programchef Peter Wallin och programstrateg Malin Rosqvist.

Peter och Malin deltog också vid middagen som RISE anordnade; PiiAs huvudman är RISE SICS i Västerås. Det var en middag med många intressanta reflektioner kring vikten av att koppla människan till digitaliseringen, det vill säga det mänskliga perspektivet – precis det som Clas och Bror Tonsjö fokuserar på. Digitaliseringen måste kopplas till organisation och ledarskap. Visst är tekniken viktig men det är avgörande att även ha människorna med sig, vilket var en återkommande insikt under mässan.

Lean-området har på olika sätt breddats under den senaste tiden, vi tänker idag lite större än för tio år sedan. Visst är Lean och effektivitet fortfarande viktigt för vår konkurrenskraft och våra barns och barnbarns framtid, men det är inte något som ska ställas mot hållbarhet med tanke på miljö, transporter och energi – här kan vi också bidra på flera sätt. Många talar om hållbarhet men saknar den metodik och de verktyg som vi kan erbjuda och som vi använder till vardags i våra företag. Det känns bra och kul och samtidigt viktigt både för mig och vårt omgivande samhälle.

I ett lite snävare perspektiv – men inte mindre tillfredsställande – är vi nu inne i avslutsfasen hos ett av våra Produktionslyftsföretag, Euromaint. Det var ett glädjande gott resultat som de kunde visa upp på Umeå-anläggningen. De har ökat tillgängligheten på tågen från 80 till närmare 100 procent, vilket har en stor påverkan på både passagerarflödet och kundens kostnader. Företagets underhållsskuld har gått från cirka 2000 timmar till i det närmaste noll, de har kunnat förbereda sig på ett på ett helt annat sätt inför vintersäsongen och även fack och medarbetare är glada med tanke på allt som blivit bättre.

Det var också glädjande att besöka det tidigare Produktionslyftsföretaget Brokk i samband med det inspirationsseminarium vi genomförde tillsammans med IUC Norr. Både som representant för Produktionslyftet och iTid så var det tacksamt att det första platschefen Staffan Larsson sa var att ”vi har varit med i Produktionslyftet, gå med ni också”! Roligt också att seminariet var fyllt till sista plats med närmar 60-talet närvarande. Med tanke på Staffans ord känner jag mig stolt över att vi lyckas leverera så bra från vår gemensamma plattform!

Jag har i mer än 20 år försökt att inspirera människor inom främst industrin att bli framgångsrika genom att ta bort slöserier. Själv har jag främst inspirerats av fem personer:

1. Sakichi Toyoda, Toyotas grundare, som tidigt ville förändra kvinnans situation i världen genom att jobba långsiktigt och bli en lärande organisation. Sen vet vi vad som hände; USA vann andra världskriget och Japan förlorade.

2. Efter kriget kom Taiichi Ohno, ansvarig för Toyotas produktionssystem, vars grundidé var att arbeta i värdeflöden; produkter och tjänster skulle ”rinna” framåt genom produktionsprocessen.

3. En tredje japan är Shigeo Shingo som lyfte vikten av korta ställtider. Det är som när flygplanen står på flygplatsen eller färjan ligger i hamn; där gör de ingen nytta.

4. Efter kriget tog japanerna hjälp av bland andra amerikanen Joseph Juran och hans grundidé att gå till rotorsaken av problem och eliminera dem i grunden istället för ett ”quick fix” för stunden. Precis som en haverikommission vid flyghaveri, problemet får helt enkelt inte återkomma. Idag finns det många kända företagsledare som menar att vi ska älska problem vilket är helt rätt; ser vi dem inte så blir de kvar.

5. En annan amerikan är William Edwards Deming, matematiker och statistiker, vars tanke var att hitta mönster på olika sätt för att se saker vi normalt inte ser. Han ville ”zooma ut” för en tydligare bild av övergripande mönster för en bättre förståelse av hela processen. Han sa också något som verkligen lyfter vikten av dagens digitalisering: ”Without data you're just another person with an opinion.”

Idag används kanske en procent av all data som genereras av ett företag som underlag för att ta beslut. Därefter är det viskningsleken som gäller mellan chefer och mellanchefer som ska leda till vad de talar om för arbetarna vad de ska göra. Besluten bygger på illusioner baserade på en procent fakta.

Det som händer nu kommer att dramatiskt förändra industrin. Det är tack vare 5G med trådlös kommunikation i realtid, fiber för överföring av stora datormängder, grymt kraftfulla processorer och lagringsamöjligheter för data som fullkomligt exploderar som förändringen sker. Så var börjar man? Jo, med att samla in alla 100 procent data i molnet för att sedan med olika appar hämta ner den information som önskas direkt till den operatör som behöver den. Hen kan sedan ta beslut på ett helt annorlunda sätt än tidigare. Tala om en förändring i precision, i kvalitet, i leveransförmåga med rätt mängd på rätt ställe när kunden vill ha det! Det är vad det handlar om.

Det innebär att operatören blir viktigast av alla och chefernas roll blir att coacha och utbilda dessa – i framtiden är operatörerna de mest kvalificerade människorna på företaget! Om dagens chefer och mellanchefer ska klara av denna dramatiska förändring så räcker det inte med att uppgradera virus- och dataprogram och köpa mer avancerade datorer. Nu gäller det framförallt att uppgradera ”programmen” i medarbetarnas hjärnor. Den som inte hänger med kommer inte att kunna vara med, så enkelt är det. Konkurrensen är hård. Det hemska i detta är att människor i andra länder också vill ha jobb, och gärna de jobb vi har i Sverige.

I förra veckan deltog jag i RISE Externa SMF-råd, det vill säga för små och medelstora företag. Det är ett råd bestående av representanter från RISEs olika samarbetspartner för råd och återkoppling på de initiativ de driver gentemot SMF. Anders Persson är ansvarig för SMF-kontoret där förutom SMF-rådet även SMF-supporten ingår. I SMF-rådet diskuterar vi kring vad RISE kan göra bättre för att stödja SMF och hur erbjudandet ser ut.

Förutom undertecknad deltog bland andra Kristina Alsér, Tillväxtverkets ordförande och tidigare landshövding i Kronobergs län, Aleksandar Zuza från IF Metall, Anna Öhrwall Rönnbäck från Luleå tekniska universitet och Linköpings universitet samt Peter Johansson från Teknikföretagen. Dessutom medverkade representanter från exempelvis Almi, Sisp och Näringsdepartementet. Mycket handlade om anpassade initiativ för olika typer av SMF, från start-ups och scale-ups till ”vanliga” SMF som Produktionslyftet och IUC-nätverken arbetar med dagligdags. På plats fanns även några företag representerade, bland andra Lundqvist Trävaru, vinnare av IVAs företagstävling Smart industri.

Det mest intressanta var företagens önskan om att hjälp- och stödsystemet måste organiseras bättre, de vill se en helhet – helt i linje med Produktionslyftets tankegångar kring den röda tråden mellan alla olika initiativ. Det händer att företagen blir kontaktade flera gånger i veckan av olika aktörer som vill hjälpa men företagen själva har ingen möjlighet att sortera bland alla initiativ. Det de efterfrågar är just koordinering, struktur och ordning och en möjlighet att få en kontinuerlig kontakt som känner till deras verksamhet och behov. Någon som kan koppla samman allt.

Förra veckan var det två intressanta dagar på Tillväxtverket, Smart industri-dagarna. Dessa genomfördes för att alla som arbetar med projekt inom satsning skulle få möjlighet till erfarenhetsutbyte och inspiration. Det var mycket folk på plats uppdelade för olika diskussioner, där jag framförallt deltog i den som handlade om Smart industri i regionerna.

Inom Smart industri i regionerna har det varit möjligt att regionalt söka medel för olika projekt. 18 projekt och deras representanter fanns på plats och alla fick fyra minuter för att ”pitcha” sina projekt samt lika lång tid för att svara på frågor. Jag deltog i frågepanelen tillsammans med Svante Karlsson frånKarlstads universitet och Karl Löfmark från Region Skåne. Vi representerade olika perspektiv där Svante hade kultur- och samhällsperspektivet, Karl med utgångspunkt som offentlig aktör medan jag ställde frågor ur ett företagsperspektiv. Det var otroligt intressant att läsa på om alla projekt och gav en väldigt bra överblick över de olika satsningarna.

Att vi alla tre hade olika utgångspunkt gjorde att frågorna omfattade ett brett samhällsperspektiv och även hur projekten fungerade ur den regionala aspekten. Projekten ska helst täcka alla dessa aspekter och vi kunde med våra frågor både belysa delar de behövde stärka, liksom lyfta exempel som var bra som inspiration för andra projekt. Det gäller verkligen att tänka på lärandet i projekten för en långsiktig utveckling av den regionala strukturen, men även att de ska erbjuda bra support för företagen som gör nytta här och nu. Båda perspektiven måste vara med och det var riktigt bra diskussioner kring detta.

Under dag två stod Produktionslyftet för ett seminarium vid de parallella sessionerna som hette ”Industrins digitalisering”, där vi bland annat diskuterade vad som krävs för att företagen ska lyckas. Mycket handlade om Produktionslyftets arbetssätt och fokus på förändringsförmåga och hur det kopplar in i övriga initiativs insatser inom Smart industri, exempelvis Digilyftet och Robotlyftet. Vi berättade både om Produktionslyftet generellt och om hur vi arbetar med digitalisering och PL4.0, vilket gav bra diskussioner kring hur olika insatser kan kopplas samman för att stärka företagen – en gemensam röd tråd trots de olika avstampen. Det viktiga är att vi kan illustrera helheten för företagen även om ordningen i de enskilda insatserna eller projekten skiljer sig och att företagen inser nyttan och behovet av alla insatser på sikt.

Överhuvudtaget var det bra diskussioner kring att skapa synergier och överhörning för en bra helhet, något som även Tillväxtverket tryckte på. Dagen bjöd även på en inspirationsföreläsning från årets vinnare avIVAs prestigefyllda tävling Smart industriGarantell AB. Företagets VD Mikael Axelsson berättade om deras resa som de genomfört med väldigt lite extern hjälp. Mikael lyfte ett liknande sätt som vi arbetar inom Produktionslyftet även om de gjort arbetet på egen hand. När jag talade med Mikael efteråt så motiverade han deras val med att ingen extern resurs kunde göra arbetet åt dem men att de samtidigt var väldigt måna om att läsa på och snappa upp saker. De var också duktiga på att peppa varandra och stod stadigt tillsammans på en gemensam värdegrund och det var med avstamp ur denna de arbetade med sin digitalisering – vilket alltså ledde till Smart industri-priset.

Med 4000 besökare kan Södertälje Science Week inte sammanfattas på annat sätt än som en succé! En fantastisk och väldigt intensiv vecka i samverkan mellan Södertälje Science Park och KTH med seminarier från onsdag till lördag. Ett inledande seminarium på onsdagen handlade om projektet ”DigiLog – digital och fysisk testbädd för produktionslogistik” där både Scania, AstraZeneca och Leancenter medverkar. Sedan var det en ”Grand Opening” med styrelserepresentanter för Södertälje Science Park, där Maria Strømme från Uppsala universitet, professor i nanoteknologi, höll ett inspirerande tal. I positiv anda menade Maria att det finns gott hopp bara vi följer med i utvecklingen kring nanoteknik, hållbarhet och digitalisering. Det finns mycket som kan, bör och ska göras!

Torsdagen var mångt och mycket en ”Lean-dag” där flera föreläsare under förmiddagen berättade om sina Lean-resor. Rosendals Trädgårds VD Tin-Tin Jersild berättade om deras resa med både MatLust och Produktionslyftet, vilket var mycket uppskattat. De har en väldigt differentierad verksamhet med både odling, försäljning och café med mer där Tin-Tin menade att Lean låg helt i linje med deras värderingar kring hållbarhet, en filosofi som kopplar naturligt till deras verksamhet. Genom arbetet med Produktionslyftet har de uppnått stora förbättringar bland annat med tanke på arbetsbelastning och stress – de kan hantera fler kunder med bibehållen balans i verksamheten.

Ett uppskattat initiativ var att inget av förmiddagens föredrag utgick från traditionell tillverkningsindustri, där VD Stefan Hollmark från den kommunala Telge-koncernen berättade hur de arbetar med Lean som strategi. De har exempelvis en Lean-stab för stöttning av cheferna i alla deras bolag med vitt skilda verksamheter som återvinning, energiproduktion och marknadsföring. Södertäljes tidigare stadsdirektör Ulla-Marie Hallenberg, numera kommundirektör i Norrtälje, visade hur de arbetar med Lean och ledarskap i sin koncernledning för den kommunala verksamheten. Gunnar Mattiasson, förbättringsledare på Länsförsäkringar, berättade hur de byggt sin Lean-resa utifrån deras specifika struktur. Den fyrklöver vi inom Produktionslyftet brukar lyfta fram – kunder, medarbetare, omgivande samhälle och ägare – får en annan innebörd för dem då ägare och kunder är samma. Sammantaget en mycket intressant förmiddag med exempel på hur olika organisationer och företag arbetar med Lean och utvecklar sina verksamheter, trots frånvaron av fysiska produkter.

Även lunchen bjöd på intressanta diskussioner kring daglig styrning och dess tavlor. Ska dessa vara digitala eller analoga? Detta är en fråga som ofta kommer upp. Det finns fördelar med båda då det inte handlar om rätt eller fel. Tankarna knyter an till Produktionslyftet, som alltid utgår från ett behovsanpassat angreppssätt. Det var också ett tydligt intresse för ledarskap och Lean efter förmiddagens föreläsningar från både Bengt Savén och Simon Elvnäs på KTH, som båda medverkar som huvudtalare i kursen Lean ledarskap. För dig som vill fördjupa dig i detta så startar nästa kurs i Lean ledarskap den 19 mars och det finns några platser kvar – anmäl dig här!

Här uppe i norr arbetar vi bland annat med det regionala utvecklingsprojektet Produktion 4.0 som startades i höst och nu rullar på för fullt. Produktion 4.0 drivs i samarbete mellan IUC Norr och Luleå tekniska universitet (LTU) och det vi gör just nu är framförallt förutsättningsstudier kring små och medelstora företag (SMF). Under januari har vi utvecklat och identifierat handlingsplan och mål för ett urval av företag. Här är också tanken att länka de företag vi kommer i kontakt med till Produktionslyftets program, där de får möjlighet att gå vidare med exempelvis ett Startprogram eller till och med ett Utvecklingsprogram.

Vi har intensifierat vårt samarbete med IUC Norr där vi ser en stor potential. I veckan som var genomförde vi ett planeringsmöte där både de, Produktionslyftet och iTid deltog, bland annat för att sätta datum på de 2-3 inspirationsseminarier som vi planerar under våren. I februari har vi också kursstart för kursen Lean produktion på 7,5 högskolepoäng, där rekryteringen av de sista företagen pågår. Kursstart den 19 februari.

Under hösten har vi haft ett inspirationsseminarium i samarbete med IUC Norr och LTU i syfte att locka SMF att engagera sig i Produktionslyftets program. Det är en utmaning att attrahera dessa företag, där vi även deltog vid det Automation Expo som arrangerades hos Scania Ferruform för att sprida vårt budskap. Det är vår största utmaning framöver och via Produktion 4.0 räknar vi att kunna genomföra seminarier i samverkan för att ytterligare bredda oss mot målgruppen. Det ser ganska förhoppningsfullt ut så på det hela taget är det en positiv utveckling.

Enligt en nyligen släppt rapport från konsultfirman PwC så är världens ledare väldigt oroliga över bristen på rätt utbildad personal. Särskilt skriande är behovet av dem som behärskar artificiell intelligens – AI – och hur detta ska kunna användas på bästa sätt för näringslivet. Hela 68 procent tror att AI kommer att ha en mycket stor inverkan och representera en större revolution än internet.

Vad som framförallt bekymrar dem är bristen på människor som kan hantera och analysera de enorma datamängder som dessutom ständigt kommer att öka. Det som gäller är dock ”the winner takes it all” – de som tar tag i detta och blir bäst kommer att få all uppmärksamhet, precis som alla våra fantastiska idrottskvinnor och -män som vi såg på idrottsgalan härom dagen.

Det är dock inte här som det stora problemet ligger. Det stora problemet är alla företag som fortfarande sover sin Törnrosasömn, trygga i sin strategi ”det blir som det blir”. Tänk på att Tesla startade redan 2002; nu föreslår regeringen i sitt program ett förbud mot diesel- och bensinbilar från 2030 – om 11 år. Den nya tekniken kommer att svepa undan många gamla företag som löv i en storm.

I det här läget tror regeringen och andra att det företagen behöver är utbildning. Det är nog bra och rätt på sitt sätt, men det största problemet är motivation och ledarskap. Vill du så går det. I det här sammanhanget fungerar det dock inte med ”en bra karl reder sig själv” – eller kvinna för den delen – för det handlar om att ta hjälp. Jag har alltid förundrats över varför det finns så många läkare och sjuksköterskor som röker. Det handlar ju inte om att de inte förstår, det är deras inre motivation det handlar om.

Det behövs ledarskap, från samhälle, institutioner, företag och andra – vi måste ta oss upp ur soffan till gymmet innan det är för sent. Eller som det står på dörren till mitt gym: ”Grattis, nu har du kommit hit!”, det vill säga att gå till gymmet första gången kan vara nog så svårt. Ta hjälp, men var väldigt noggrann vem du tar hjälp av! Det finns många golddiggers ”out there” …

Partner

Intressenter och finansiärer