Ordning och reda för digital transformation

Ledare · Catarina Berglund • Processledare Automation Region · 2018-05-30

Kopplingen mellan Lean och automation är kanske mer aktuellt än någonsin. Inom Automation Region ser vi i mötet med företagen en viktig faktor, nämligen att det inte går att automatisera dåliga processer.

Läs Catarina Berglunds ledare

Lugn i en lönande verksamhet

Ledare · Marie Anderberg · VD · Herman Andersson Plåt AB · 2018-04-27

Herman Andersson Plåt AB drivs idag av oss i tredje generationen och företaget har funnits i 90 år. Det är lätt att falla in i tron att det alltid kommer att rulla på, men det stämmer naturligtvis inte – den som inte är öppen för nya idéer fortsätter i samma hjulspår för att så småningom köra fast.

Läs Marie Anderbergs ledare

Se möjligheterna med digitalisering

Ledare · Mikael Kraft · Head of Factory Automation and Digitalization · Siemens · 2018-03-29

Många företag känner sig fortfarande osäkra på digitaliseringen och vissa ser det även som ett måste för att undvika att gå samma väg som till exempel Kodak och Facit. På Siemens har vi valt att se digitaliseringen som en enorm möjlighet istället och konstaterar att detta är något vi befinner oss mitt i, inte något som ligger framför oss. Det är dock avgörande att du har kontroll på dina processer – kalla det gärna Lean – så att du inte automatiserar dina slöserier.

Läs Mikael Krafts ledare

Grunden är lagd

Ledare · Monica Bellgran · Professor · KTH · Hållbar produktionsutveckling · 2018-02-28

KTH Leancentrum i Södertälje är en viktig mötesplats för företag och andra aktörer som på olika sätt arbetar med och för Lean. Vi ser att Lean som koncept eller filosofi verkligen kan knyta samman människor från olika sektorer och vi vet av erfarenhet att Lean tillämpas brett – ett paradigm med start i verkstadsindustrin har blivit till en regional styrka och identitet.

Läs Monica Bellgrans ledare

Ta ett steg i taget

Ledare · Claes-Henrik Andersson · Administrativ chef · Viab Vårgårda AB · 2018-01-31

Vår resa med Produktionslyftet började lite frågande. Hur skulle vi hantera det faktum att företaget har två enheter, dels den lite större i Vårgårda, dels den lite mindre i Ulricehamn? Skulle det behövas ett projekt per enhet eller skulle vi klara av att köra båda parallellt och vad skulle det i så fall innebära?

Läs Claes-Henrik Anderssons ledare

2018 – ett år att se fram emot

Ledare · Birgitta Öjmertz · Programdirektör · 2017-12-21

Så här inför slutet av året och nyhetsbrevets sista ledare tänkte jag sammanfatta lite vad som hänt under året. Vi har som bekant Produktionslyftets logg där det är enkelt att se tillbaka på vad som skett, men där vi också skriver en del om vad som komma skall.

Läs Birgitta Öjmertz ledare

Lean – så mycket mer än tillverkning

Ledare · Fredrik Skarp · VD FM Mattsson Mora Group · 2017-11-30

Med erfarenhet som VD från två olika Produktionslyftsföretag är det intressant att kunna sammanfatta erfarenheter och tankar kring detta. Vikten av att hela tiden hitta förbättringar i verksamheten för att göra saker på smartare sätt är avgörande för att vi fortsatt ska kunna klara vår konkurrenskraft …

Läs Fredrik Skarps ledare

Snart når vi 100 kurser Lean!

Ledare · Tuula Bergqvist · Utbildningsansvarig Produktionslyftet · 2017-10-31

Produktionslyftets gemensamma kurser har genom åren fokuserat på att göra skillnad för företagen i deras systematiska förbättringsarbete, både på operativ nivå och på ledningsnivå. Detta har gett mycket goda resultat och det finns ett fortsatt stort intresse bland företag och myndigheter att utbilda sina anställda och ledare inom Lean Produktion. Bara i år kommer vi att genomföra fem kurser och nästa år når vi kurs nummer 97 – allt närmare den magiska gränsen 100!

Läs Tuula Bergqvists ledare

Vi ska göra världen lite bättre med varje produkt

Ledare · Lisa Trolle · Kvarnchef · Saltå Kvarn AB · 2017-09-29

Inom Produktionslyftet är Saltå Kvarn kanske något av en udda fågel bland majoriteten av tillverkande industriföretag. I ett Lean-sammanhang känner vi oss dock inte speciellt annorlunda, vi är också ett tillverkande företag. Den största skillnaden är i så fall att vi egentligen skulle jämföras med processindustrin snarare än diskret tillverkning; det är inte lätt med enstycksflöde i vår produktion …

Läs Lisa Trolles ledaren

En hävstång för nya tankesätt

Ledare · Lars Bengtsson · Professor · Högskolan i Gävle · 2017-08-30

Om vi forskningsmässigt kan visa vilka delar av Lean som underlättar för företagen att ta till sig digitaliseringen så kan det ge företagen en fingervisning om vilken väg de ska välja.

Läs Lars Bengtssons ledare

Partner

Intressenter och finansiärer