Välfyllda 5-poängkurser i Lean till hösten

Notis · 2007-05-28

På kort tid har 5-poängsutbildningarna för flera datum till hösten blivit näst intill fullbokade. Färgelanda med start 27 september är fulltecknad och Halmstad med start 8 november ser ut att fyllas så snabbt att förfrågning om fler kurstillfällen redan inkommit. …

Läs mer

Uppmärksammat seminarium om Produktionslyftet i Ljungby

Notis · 2007-05-28

Den 29 maj arrangerade Produktionslyftet i samarbete med TEK i Halmstad och Idé & Resurscentrum i Ljungby ett mycket uppskattat seminarium. De närmare 70-talet deltagarna fick höra både mindre som större företag berätta om sina satsningar inom Lean, samt en …

Läs mer

Produktionslyftet i Ljungby 29 maj

Notis · 2007-04-28

Tillsammans med TEK i Halmstad arrangeras seminariet Produktionslyftet i Ljungby den 29 maj. Framgångsrika företag används som goda exempel och berättar om stt Lean-arbete. På seminariet får deltagarna också mer kunskap om Produktionslyftet genom Hans Reich. Se www.kompetenscentrum.se (gå in …

Läs mer

Utbildningspartner i Lean

Notis · 2007-04-28

Intresset för att lära sig Lean Production ökar. För att genomföra mer omfattande utbildningar på högskolenivå på olika ställen runt om i Sverige måste Chalmers ha hjälp partners med lokal eller regional förankring bland företagen. Förhandlingar pågår just nu med …

Läs mer

Studiebesök hos japanska Lean-företag

Notis · 2007-04-28

Att ta sig till den aktuella platsen för att själv se och förstå situationen är en av grundprinciperna hos Toyota (The Business Principles of the ToyotaWay). Därför ordnade Byggkostnadsforum en studieresa till Japan 7-15 april. Syftet var att med egna …

Läs mer

Stort Lean-intresse inom byggindustrin

Notis · 2007-04-28

Den 26 april hade Industrins Byggmaterialgrupp, Betongvaruindustrin, Sveriges Bergmaterialindustri och Byggnadsämnesförbundet stämmor/förbundsmöten i Näringslivets Hus i Stockholm. Produktionslyftet tillhörde de inbjudna huvudtalarna med Hans Reich från Chalmers som föreläsare. Ämnet för dagen var Lean Production under temat ”Vi behöver lära …

Läs mer

Master i Lean Operation

Notis · 2007-04-28

Industrin ökar kraven på fler utbildningar i effektiv produktion. För att möta efterfrågan kommer ett stort antal kurser att utvecklas för att komplettera vår framgångsrika fempoängskurs i Lean Produktion. Några exempelvis är Lean Maintanance , Lean Product Development, Manufacturing Planning …

Läs mer

Företag – anmäl ert intresse på www.produktionslyftet.se!

Notis · 2007-04-28

Vi vill komma i kontakt med företag intresserade av att bli ett av de tio pilotföretagen i programmet. Målgruppen är företag inom traditionell tillverkningsindustri med 50 till 250 anställda. Ett första urval sker under maj. Högst upp på hemsidan finns …

Läs mer

Maritime Partenariate Scandinavia

Notis · 2007-03-28

Maritime Partenariate Scandinavia är ett samarbete mellan regioner i den så kallade skandinaviska triangeln. Det är ett kontakt- och affärsforum för de maritima näringarna i sydöstra Norge, västra Sverige och norra Danmark. Vid arrangemanget, som lockade ett 100-tal personer, talade …

Läs mer

Samverkan för kompetensutveckling

Notis · 2007-03-28

Den femte upplagan av konferensen Högskolor och Samhälle i Samverkan (HSS) arrangeras i Jönköping den 8-11 maj 2007. För en kontinuerlig kompetensutveckling krävs lärande miljöer och strukturer som kan ta till vara nya möjligheter liksom identifiera svagheter. För att åstadkomma …

Läs mer

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer